Ειδική άδεια για γονείς όταν τα παιδιά είναι θετικά στον κορωνοϊό

Την χρήση «ειδικής άδειας» για περιπτώσεις κρουσμάτων κορωνοϊού σε εκπαιδευτικές δομές, προβλέπει πρόσφατη διάταξη νόμου, για εργαζόμενους τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο στόχος είναι διττός: Αφενός να προστατευθούν τα παιδιά από τον κίνδυνο της διασποράς της νόσου, αφετέρου να μπορέσουν οι γονείς να βρεθούν στο πλευρό τους, χωρίς να προκύψει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας της επιχείρησης, όπου εργάζονται.

Δημόσιος Τομέας

Θα πρέπει να υποβληθεί από τον γονέα υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που αποφασιστεί αναστολή λειτουργίας της σχολικής δομής ή ενός τμήματος αυτής, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος κορονοϊού. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα εάν πρόκειται για σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή παιδικού, ή βρεφονηπιακού σταθμού. Με την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, χορηγείται αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.

Πρόκειται για άδεια η οποία δεν αφαιρείται από την αναρρωτική άδεια που, έτσι και αλλιώς, δικαιούται ο εργαζόμενος. Για τη χορήγηση της εν λόγω αδείας, δεν είναι απαραίτητο ο εργαζόμενος να παραπεμφθεί σε Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης, αυτής της κατηγορίας οι εργαζόμενοι, τοποθετούνται οργανικά σε εκείνους που απασχολούνται με τη μέθοδο της τηλεργασίας. Βέβαια, παράλληλα με την υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να χορηγηθεί και βεβαίωση από την σχολική μονάδα που θα κλείσει λόγω κρούσματος κορονοϊού. Εκεί θα φαίνεται αναλυτικά το χρονικό διάστημα που η μονάδα θα μείνει κλειστή, καθώς και η αιτία που μπαίνει «λουκέτο».

Ιδιωτικός Τομέας

Η ειδική άδεια που μπορούν να λάβουν οι γονείς-εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να έχει ισχύ 14 μέρες. Όμως, εάν υπάρξει σχετική ιατρική γνωμάτευση, η άδεια μπορεί να παραταθεί και για μεγαλύτερο διάστημα, αρκεί να μπορεί να διαπιστωθεί ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την υγεία του παιδιού (πχ νοσηλεία). Η άδεια χορηγείται σε εργαζόμενους γονείς, που έχουν παιδιά τα οποία βρίσκονται στην προσχολική ή στην σχολική ηλικία και τα οποία θα νοσήσουν από κορονοϊό. Η χορήγησή της είναι πρόσθετη από τυχόν άλλες άδειες που μπορεί να υπάρχουν και να αφορούν ασθένεια ή νοσηλεία παιδιών. Πρόκειται για άδεια που συγχρηματοδοτείται από τον εργοδότη και από το κράτος. Ακριβέστερα, κατά τα 2/3 η αμοιβή επιβαρύνει τον εργοδότη και κατά το 1/3, επιβαρύνει το κράτος. Για τη χορήγησή της δεν λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη της όποιας προϋπηρεσίας.