Ηλεκτρονικές επενδυτικές πλατφόρμες: Ηρθαν για να μείνουν – Τα 14 βασικά χαρακτηριστικά

Πολλά λέγονται και γράφονται για τις «εκτός κύκλου» συναλλαγές ή με άλλα λάγια για τα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρονται μέσα από τις λεγόμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών, μία τάση που συνεχώς μεγαλώνει, στο πλαίσιο του FINTECH και του ανταγωνισμού των χρηματιστηριακών αγορών που επιβάλλεται από τις κανονιστικές αρχές των ΗΠΑ και της ΕΕ, προς όφελος των επενδυτών.

Μερικές επισημάνσεις:

Πρώτον οι «εκτός κύκλου» (OTC) αγορές ενισχύουν τον ανταγωνισμό προς όφελος των επενδυτών, οι οποίοι και τελικά είναι αυτοί που αποφασίζουν και επιλέγουν.

Δεύτερον, όσοι υποστηρίζουν ότι η OTC αγορά χαρακτηρίζεται συχνά από αδιαφάνεια και από κρυφές χρεώσεις δε γνωρίζουν τη σύγχρονη σημερινή πραγματικότητα (μετά τις χιλιάδες σελίδες οδηγιών της ESMA των τελευταίων ετών και την ψήφιση του Νόμου περί MiFID ΙΙ το 2018).

Τρίτον, η διαπραγμάτευση σε μια «εκτός κύκλου» αγορά δεν αποτελεί υποδεέστερη λειτουργία όπως οι χρηματιστές υποστηρίζουν στους πελάτες τους, έναντι αυτής των χρηματιστηριακών αγορών, αλλά διαφορετική. Μάλιστα είναι συμφερότερη για τους επενδυτές, με καλύτερους όρους διαφάνειας, κόστους και τιμών. Για αυτό και η χρήση τους καλπάζει.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια κανονική λειτουργία που καλείται Dealers Market, σε διαφοροποίηση με το Open-outcry/Σύστημα Auction. Πιο συγκεκριμένα, στην «οργανωμένη αγορά» των μελών ενός χρηματιστηρίου, η τιμή ενός επενδυτικού προϊόντος προκύπτει από το συγκερασμό της προσφοράς και της ζήτησης όλων των επενδυτών που συμμετέχουν στην αγορά σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
Αντίθετα, στην OTC αγορά, η τιμή συμφωνείται μεταξύ ενός επενδυτή και ενός deal maker ή παρόχου ρευστότητας, όπου όμως ο επενδυτής είναι σε θέση να γνωρίζει συνεχώς τις προσφερόμενες τιμές τόσο των χρηματιστηρίων όσο και των άλλων deal makers για το ίδιο προϊόν. Στη πράξη, οι τιμές είναι οι ίδιες. Η ΟΤC αγορά ομοιάζει με τις συναλλαγές σε ανταλλαγή νομισμάτων ή ομολόγων, που κάνει κάποιος με την τράπεζα του, όταν διαπραγματεύεται με το dealing zoom σε νομίσματα ή ομόλογα.

Τέταρτον, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεγέθους. Σε ένα μικρομεσαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο συμμετέχουν λίγες δεκάδες χρηματιστηριακών εταιρειών, με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσω της «μη οργανωμένης» αγοράς ξένου συναλλάγματος (FOREX) εκτελούνται από εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες σε ημερήσιες συναλλαγές της τάξεως του 1 τρισ. ευρώ! Επίσης, τα ομόλογα που διαπραγματεύονται εκτός οργανωμένων αγορών σε όλο τον κόσμο έχουν 20-40 φορές μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών από τις μετοχές που διαπραγματεύονται εντός οργανωμένων αγορών.

Βασικά χαρακτηριστικά

1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να επενδύσουν σε όλες τις παγκόσμιες αγορές με μικρό ή μεγάλο κεφάλαιο (χωρίς ελάχιστο ποσό) μέσω CFDs. Τα CFDs είναι contracts for difference (συμβόλαια επί της διαφοράς) και δίνουν στον επενδυτή το αποτέλεσμα της πορείας του προϊόντος. Οι τιμές είναι οι ίδιες που ισχύουν στη spot αγορά. H ευρεία γκάμα (άνω των 1.000) ελληνικών και διεθνών προϊόντων δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα (με ή χωρίς συσχέτιση) που διαπραγματεύονται σε όλες τις διεθνείς αγορές. Tα υποκείμενα προϊόντα είναι σε μετοχές, εμπορεύματα, ομόλογα, μέταλλα, νομίσματα και Δείκτες χρηματιστηρίων. Η μόχλευση που μπορεί να πετύχει ένας ιδιώτης επενδυτής είναι πέντε (5) φορές σε μετοχές, δέκα (10) φορές σε δείκτες και εμπορεύματα και μέχρι τριάντα (30) φορές σε ζεύγη νομισμάτων. Η μόχλευση λειτουργεί υπέρ του επενδυτή εάν η αγορά κινείται προς το μέρος του και εναντίον του εάν κινείται εναντίον του.

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το Συνεγγυητικό προστατεύει τον επενδυτή την περίπτωση αδυναμίας μέλους μέχρι 30.000 €. Επιπλέον υπάρχει προστασία αρνητικού υπολοίπου.

3. Ο κίνδυνος του επενδυτή μειώνεται περισσότερο μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων ρευστοποίησης που είτε δεν λειτουργούν είτε δεν διαθέτουν οι οργανωμένες αγορές. Στις οργανωμένες αγορές παραγώγων, όλες οι συμβάσεις αναφέρουν ότι ο επενδυτής μπορεί να χάσει πολύ μεγαλύτερα ποσά από το κεφάλαιό του, ενώ στις OTC αγορές με σύμβαση υπάρχει περιορισμός της ζημίας στο κεφάλαιο.

4. Υπάρχει δυνατότητα επίτευξης κέρδους τόσο σε ανοδικές όσο και σε καθοδικές αγορές, χωρίς περιορισμούς uptick ή zero plus tick. Ο επενδυτής μπορεί να πουλήσει οτιδήποτε, χωρίς να το διαθέτει και χωρίς να το δανειστεί.

5. Επιτρέπεται η χρήση μόχλευσης από 5 έως 30 φορές ανάλογα με το προϊόν (5 φορές σε μετοχές, 10 φορές σε εμπορεύματα, 30 φορές σε νομίσματα). Μέσω μόχλευσης μεγαλώνει το αποτέλεσμα σε αγορά ή πώληση. Διεθνώς γνωστές μετοχές υψηλής τιμής όπως AMAZON 2430$, BOOKING 1639$, GOOGLE 1432$, είναι πια προσβάσιμες με μικρότερο κεφάλαιο, κατά 1/5.

6. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με τα ελάχιστα spread κάθε προϊόντος, χωρίς προμήθεια και έξοδα θεματοφυλακής. Τα έξοδα στη οργανωμένη αγορά, για αγορά και πώληση, κυμαίνονται από 1,20%-2,50% συν έξοδα χρηματιστηρίων, έξοδα θεματοφυλακής, ελάχιστο πινακίδιο κ.τ.λ. , ενώ στην πλατφόρμα CFDs είναι το πολύ περίπου το 1/10 αυτών.
7. Υπάρχει λήψη μερίσματος από τα υποκείμενα προϊόντα που διανέμουν μέρισμα, οπότε ο επενδυτής σε CFDs απολαμβάνει και μερισματική απόδοση. Αυτό δεν συμβαίνει στα παράγωγα εντός οργανωμένης αγοράς, δηλαδή εντός χρηματιστηρίου.

8. Υψηλή συνεχής ρευστότητα συναλλαγών.

9. Άμεση εκτέλεση εντολών από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή με όποια συσκευή συνδέεται στο ίντερνετ (ενσύρματα ή ασύρματα) οποιασδήποτε ποσότητας στη τιμή της αγοράς. Επίσης: α) άμεση εκκαθάριση των συναλλαγών και χρεοπίστωση του λογαριασμού με τα αποτελέσματα των συναλλαγών και β) άμεση αυτόματη αρχειοθέτηση & φύλαξη των συναλλαγών μετά των αποτελεσμάτων τους στο λογαριασμό του χρήστη.

10. Η πλατφόρμα διαθέτει εργαλεία διαχείρισης ρίσκου και απόδοσης. (Stop loss/take profit)

11. Δωρεάν για τους επενδυτές ζωντανή παρακολούθηση (χωρίς χρονική υστέρηση) χρηματιστηριακών τιμών, επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα.

12. Ο χειρισμός της πλατφόρμας είναι εύκολος ενώ παρέχεται και τεχνική υποστήριξη.

13. Φορολογία υπεραξίας 15% επί του ετήσιου αποτελέσματος (κέρδη μείον ζημιές), χωρίς άλλους φόρους επί των συναλλαγών.

14. Μηδενικά έξοδα θεματοφυλακής .