Intralot: Έχασε 90 εκατ. ευρώ τζίρου (-47%) στο α΄τρίμηνο του 2020 και είχε ζημιές €17,6 εκατ.

Η εταιρεία Intralot που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄τριμήνου 2020.

Τα έσοδα σε επίπεδο ομίλου παρουσίασαν πτώση 47,1% και διαμορφώθηκαν στα 102 εκατ. ευρώ από 192,7 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2019.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα επίσης παρουσίασαν μείωση 50,3% και διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ από 31,8 εκατ. ευρώ το  α΄τρίμηνο του 2019.

Το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους ήταν ζημιές 17,6 εκατ. ευρώ από ζημιές 13,3 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2019.

Ο συνολικός δανεισμός είναι 753,1 εκατ. ευρώ ελάχιστα μειωμένος έναντι 781,2 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2019 και καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 611,1 εκατ. ευρώ έναντι 647,5 εκατ. ευρώ το α΄τριμηνο του 2019.

Η πτώση των εσόδων, σύμφωνα με την εταιρεία οφείλεται:
κατά 77,5 εκατ. (-65,1%) από τη Λειτουργία Τυχερών Παιχνιδιών (B2C), με τη μείωση να προέρχεται

  • από χαμηλότερα έσοδα στη Βουλγαρία (€-71,4 εκατ.), λόγω της αλλαγής στη μέθοδο ενοποίησης της Eurofootball (μέθοδος καθαρής θέσης έναντι της ολικής ενοποίησης) και του αντίκτυπου των μη συνεχιζόμενων συμβολαίων της Eurobet από τα μέσα Φεβρουαρίου και εφεξής.
  • από τη Μάλτα (-4,6 εκατ.), με τη μεταβολή να αποδίδεται κυρίως στην επίδραση της πανδημίας του COVID-19 από τα μέσα Μαρτίου 2020.

Επίσης λιγότερα έσοδα κατά 15,9 εκατ. (-66,3%) είχε ο όμιλος από τη δραστηριότητα των Συμβολαίων Διαχείρισης (B2B/ B2G), με τη μεταβολή να προέρχεται κυρίως από:
• τη μείωση των εσόδων από τις δραστηριότητες στην Τουρκία (€-11,9 εκατ.), λόγω της μη συνέχισης του συμβολαίου της Inteltek έπειτα από τον Αύγουστο του 2019, τη μειωμένη επίδοση της Bilyoner, σε συνέχεια της μετάβασης στη νέα εποχή Αθλητικού Στοιχηματισμού στην Τουρκία (λόγω της μείωσης
του μεριδίου αγοράς και των αναθεωρημένων εμπορικών
όρων) και την επίδραση της πανδημίας του COVID-19. Το Α’
τρίμηνο του 2020 η αγορά Αθλητικού Στοιχήματος σημείωσε
ανάπτυξη περίπου κατά 3,5 φορές σε ετήσια βάση (με το ποσοστό της ανάπτυξης να είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό του πρώτου τετράμηνου στη νέα εποχή, κυρίως λόγω της επίδρασης της πανδημίας του COVID-19), με το Αθλητικό Στοίχημα μέσω online καναλιών να καταλαμβάνει μερίδιο περίπου ίσο με το 85% της αγοράς. Η επίδοση σε Ευρώ επηρεάστηκε περαιτέρω από την υποτίμηση του τοπικού νομίσματος (10,3% ανατίμηση του Ευρώ σε σχέση με πέρυσι — βάσει των μέσων όρων για τις αντίστοιχες περιόδους), και
• την επίδοση στο Μαρόκο (€-4,0 εκατ. ή -58,0% σε ετήσια βάση), η οποία επηρεάστηκε κυρίως από τους αναθεωρημένους εμπορικούς όρους σε συνέχεια της μετάβασης στο νέο συμβόλαιο και επιδεινώθηκε περαιτέρω από την επίδραση της πανδημίας του
COVID-19 στα τέλη του Α’ τριμήνου του 2020.

Η εταιρεία σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει η πανδημία στο σύνολο του 2020 και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα αναφέρει τα εξής:

Η πανδημία του COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλον τον κόσμο και η έκταση των επιπτώσεων της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της, την κυβερνητική πολιτική στις χώρες δραστηριότητας μας σχετικά με τους περιορισμούς που εφαρμόζονται, καθώς και την τρέχουσα και μετέπειτα οικονομική κρίση που θα προκαλέσει η πανδημία.
Σύμφωνα με στοιχεία του H2GC από τα τέλη Μαΐου, οι τρέχουσες προβλέψεις για την αγορά των τυχερών παιχνιδιών είναι πιο δυσμενείς σε σύγκριση με τις προβλέψεις του H2GC από τα μέσα
Απριλίου. Το GGR της παγκόσμιας αγοράς τυχερών παιχνιδιών για το 2020 αναμένεται να μειωθεί μεταξύ των επιπέδων του 2011 και 2012, περίπου στα 370 δισ. δολάρια, δηλαδή 22% χαμηλότερα σε σύγκριση με τις προβλέψεις πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, έχοντας επηρεαστεί σημαντικά, μεταξύ άλλων παραγόντων, από την αναβολή ή την ακύρωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων και αγώνων παγκοσμίως.

Αξιολογώντας τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα του Μαΐου 2020 και τις συνθήκες που επικρατούν αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα (lockdown) ανά αγορά, σε συνδυασμό με την σταδιακή επαναφορά των αθλητικών γεγονότων, η βέλτιστη εκτίμηση της εταιρίας για το 2020 ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας παραμένει στην περιοχή των €25 εκατ. σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου.
Η μικρή θετική αναθεώρηση των επιπτώσεων πηγάζει από το γεγονός ότι ήδη τα περιοριστικά μέτρα σε διάφορες αγορές έχουν αρθεί νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί και σε πολλές
περιπτώσεις ο αντίκτυπος στην επίδοση είναι χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα δεδομένα των τριών μηνών δείχνουν ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας σε μεγάλο βαθμό, ενώ στη Μάλτα και το Μαρόκο επήλθε άρση των περιοριστικών μέτρων (lockdown) στις αρχές Μαΐου και Ιουνίου αντίστοιχα, και στις δύο περιπτώσεις νωρίτερα από ότι είχε εκτιμηθεί. Εντούτοις, στην Αυστραλία, καθώς και σε άλλες περιοχές δραστηριότητας μας, οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας επιβεβαιώνονται έως σήμερα. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά και να αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση εστιάζοντας όχι μόνο στην άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά και στον ρυθμό ανάκαμψης των
δραστηριοτήτων μας.

Η υγεία και η ασφάλεια της ομάδας μας παραμένει η βασική μας προτεραιότητα. Η εταιρία αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων
της και την ακεραιότητα των λειτουργιών της και θα παρέχει νέα ενημέρωση όταν οι συνθήκες αλλάξουν ουσιαστικά.