Intralot: Οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού

Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο και η έκταση των επιπτώσεων της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της, την κυβερνητική πολιτική σε χώρες δραστηριότητας σχετικά με τους περιορισμούς που εφαρμόζονται και την τρέχουσα και μετέπειτα οικονομική κρίση που θα προκαλέσει η πανδημία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Intralot.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του H2GC, η τρέχουσα πρόβλεψη για την αγορά των τυχερών παιχνιδιών δείχνει ότι το GGR σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2020 αναμένεται να μειωθεί στα επίπεδα του 2013 και 2012, δηλαδή περίπου 400 δισ. δολάρια δηλ. 15% χαμηλότερα σε σύγκριση με τις προβλέψεις πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, έχοντας επηρεαστεί σημαντικά μεταξύ άλλων παραγόντων από την αναβολή ή την ακύρωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων και αγώνων παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι από τις αρχές Μαρτίου 2020, η INTRALOT άρχισε την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον που διαμορφώθηκε από τον COVID-19, ενεργοποιώντας το πιστοποιημένο από την WLA Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στο 80% περίπου του προσωπικού της να εργάζεται εξ αποστάσεως, για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια του προσωπικού. Ωστόσο, σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι ενδέχεται να υπάρξουν ορισμένες καθυστερήσεις στο προϊοντικό πλάνο και στην παραγωγή νέου εξοπλισμού στην Ασία ή άλλες διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού από τρίτους προμηθευτές.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας (lockdown), το κλείσιμο των καταστημάτων και η έλλειψη περιεχομένου αθλητικών στοιχημάτων είναι οι κύριες πηγές επιπτώσεων στα έσοδα της εταιρίας κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου, είτε καθολικά όπως στην Μάλτα, την Αυστραλία και το Μαρόκο είτε μερικώς όπως στις ΗΠΑ, την Ολλανδία και τη Χιλή.

Οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στην Αυστραλία και τη Μάλτα έχουν υποβάλει αιτήματα για ένταξη σε προγράμματα κρατικής υποστήριξης για αναστολή εργασίας του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται αντισταθμιστικά μέτρα με βάση το πλάνο αποφυγής ρίσκου, με στόχο τη μετάθεση των κεφαλαιουχικών δαπανών Capex κατά περίπου 13 εκατ. ευρώ και μείωση των λειτουργικών δαπανών Opex κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ για το 2020.

Η εταιρεία αναμένει επί του παρόντος ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στα ακαθάριστα έσοδα GGR του Ομίλου θα κορυφωθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020 και υποθέτει μια βαθμιαία επιστροφή στα προϋπολογισμένα επίπεδα μέχρι τον Νοέμβριο / Δεκέμβριο 2020, καθώς η δραστηριότητα θα αρχίσει να ανακάμπτει πιθανώς από τον Ιούνιο 2020 και μετά.

Σχετικά με τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις τον Μάρτιο και τις αρχές Απριλίου δείχνουν αντίσταση στις επιπτώσεις από το lockdown, λόγω του γεγονότος ότι σε πολλές Πολιτείες ένα σημαντικό τμήμα του δικτύου λιανικής παραμένει ανοιχτό. Ωστόσο, η έλλειψη περιεχομένου αθλητικών στοιχημάτων οδηγεί σε καθυστερήσεις στην αναμενόμενη συνεισφορά στο EBITDA της θυγατρικής στις ΗΠΑ από νέες ροές εσόδων αθλητικού στοιχηματισμού.

Αξιολογώντας τα δεδομένα του Μαρτίου και των αρχών Απριλίου 2020 και τις διαθέσιμες προβλέψεις του lockdown ανά περιοχή, η βέλτιστη εκτίμηση της εταιρίας για τις επιπτώσεις για το 2020 κυμαίνεται από 25-30 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Οικονομικού Έτους 2019 και της τηλεδιάσκεψης με τους επενδυτές.

Παράλληλα, η INTRALOT όρισε πρόσφατα τους Evercore Partners και Allen & Overy, ως χρηματοοικονομικούς και νομικούς συμβούλους αντίστοιχα, για να επανεξετάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις για την επιχείρηση.

Η διαδικασία στρατηγικής επισκόπησης θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών και διαθέσιμων στρατηγικών επιλογών για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας, με σκοπό την καλύτερη θέση της Εταιρίας για την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης στις βασικές αγορές της και τη μεγιστοποίηση της αξίας των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία και οι σύμβουλοι της θα επιδιώξουν να συνεργαστούν άμεσα με τα ενδιαφερόμενα μέρη στον κατάλληλο χρόνο.