Κ. Μίχαλος: Αναγκαίος ο ψηφιακός μετασχηματισμός κράτους και οικονομίας

“Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και της οικονομίας δεν είναι πλέον θέμα επιλογής, αλλά ανάγκης για τη χώρα μας” τόνισε ο πρόεδος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος στην ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: “Ψηφιακή Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία Δήμων και Περιφερειών” που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ΕΒΕΑ.

Όπως είπε ο κ. Μίχαλος, η Ελλάδα για πολλούς λόγους βρέθηκε αρκετά πίσω, στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. “Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα. Ένα από αυτά αποτελεί, βεβαίως, η δημοσίευση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, η οποία παρέχει τον οδικό χάρτη για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας”.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, συνέχισε ο ίδιος, σήμερα προχωρά με ταχύτερα βήματα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αυτοδιοίκησης.

“Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όπως και τα Επιμελητήρια, είναι οι θεσμοί που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη και την επιχείρηση. Ο τρόπος που λειτουργούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της καθημερινότητας όλων. Γι’ αυτό και οφείλουν να εστιάσουν στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της” επισήμανε ο πρόεδρος και πρόσθεσε ότι “σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη προχωρήσει τα επιμελητήρια, προωθώντας με την υποστήριξη της πολιτείας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου”.

Τέλος σημείωσε, ότι ο επιχειρηματικός κόσμος περιμένει να δει, τώρα και στα επόμενα χρόνια να αναβαθμίζεται η λειτουργία των φορέων της αυτοδιοίκησης, αλλά και ευρύτερα του κράτους.

 

“Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και της οικονομίας δεν είναι πλέον θέμα επιλογής, αλλά ανάγκης για τη χώρα μας” τόνισε ο πρόεδος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος στην ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: “Ψηφιακή Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία Δήμων και Περιφερειών” που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ΕΒΕΑ.

Όπως είπε ο κ. Μίχαλος, η Ελλάδα για πολλούς λόγους βρέθηκε αρκετά πίσω, στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. “Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα. Ένα από αυτά αποτελεί, βεβαίως, η δημοσίευση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, η οποία παρέχει τον οδικό χάρτη για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας”.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, συνέχισε ο ίδιος, σήμερα προχωρά με ταχύτερα βήματα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αυτοδιοίκησης.

“Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όπως και τα Επιμελητήρια, είναι οι θεσμοί που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη και την επιχείρηση. Ο τρόπος που λειτουργούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της καθημερινότητας όλων. Γι’ αυτό και οφείλουν να εστιάσουν στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της” επισήμανε ο πρόεδρος και πρόσθεσε ότι “σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη προχωρήσει τα επιμελητήρια, προωθώντας με την υποστήριξη της πολιτείας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου”.

Τέλος σημείωσε, ότι ο επιχειρηματικός κόσμος περιμένει να δει, τώρα και στα επόμενα χρόνια να αναβαθμίζεται η λειτουργία των φορέων της αυτοδιοίκησης, αλλά και ευρύτερα του κράτους.

 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ»

5.3.19

«Είναι γεγονός ότι σήμερα οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά την παγκόσμια οικονομία, αλλά και τον τρόπο που τα κράτη λειτουργούν και συναλλάσσονται με τον πολίτη. Ανατρέπουν υφιστάμενες δομές και μοντέλα. Επιτρέπουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Επιτρέπουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, οδηγώντας στη μείωση του κόστους.

Συμβάλλουν, παράλληλα, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης. Στην αύξηση της διαφάνειας και κατ’ επέκταση της εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση και τους λειτουργούς της.

Προωθούν, τέλος, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων, μέσω της διαβούλευσης.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι χώρες που προχωρούν έγκαιρα στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη, τώρα και στο μέλλον.

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα για πολλούς λόγους βρέθηκε αρκετά πίσω, σε αυτή την προσπάθεια, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα. Ένα από αυτά αποτελεί, βεβαίως, η δημοσίευση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, η οποία παρέχει τον οδικό χάρτη για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, βλέπουμε σήμερα να προχωρά με ταχύτερα βήματα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αυτοδιοίκησης.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όπως και τα Επιμελητήρια, είναι οι θεσμοί που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη και την επιχείρηση. Ο τρόπος που λειτουργούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της καθημερινότητας όλων. Γι’ αυτό και οφείλουν να εστιάσουν στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη προχωρήσει τα Επιμελητήρια, προωθώντας με την υποστήριξη της Πολιτείας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Με τον επικείμενο ψηφιακό μετασχηματισμό του, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, το ΓΕΜΗ αποκτά βελτιωμένα χαρακτηριστικά και νέες δυνατότητες, οι οποίες διευκολύνουν την εμπειρία και την καθημερινότητα των χρηστών.

Κι αυτό που για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι το γεγονός ότι το ΓΕΜΗ εκφράζει πλέον μια νέα νοοτροπία και πρακτική. Μια νοοτροπία, η οποία προτάσσει την εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης. Η οποία προσαρμόζει τις διαδικασίες στις δικές τους ανάγκες και όχι το αντίστροφο.

Στη βάση αυτής της λογικής, περιμένουμε να δούμε τώρα και στα επόμενα χρόνια να αναβαθμίζεται η λειτουργία των φορέων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και ευρύτερα του κράτους.

Η ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία παρέχει αρκετά παραδείγματα που μπορούν να αξιοποιηθεί στο επίπεδο διαμόρφωσης ιδεών, καθορισμού προτεραιοτήτων και τακτικών υλοποίησης.

Το θετικό είναι ότι κάτι έχει αρχίσει κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και της οικονομίας δεν είναι πλέον θέμα επιλογής, αλλά ανάγκης για τη χώρα μας».