Κ. Μίχαλος: Το ΕΒΕΑ αναδείχθηκε πρωταθλητής στην ΕΕ στην άμεση ίδρυση επιχειρήσεων

Το ΕΒΕΑ αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έκθεση της World Bank «Doing Business 2020» για την άμεση ίδρυση επιχειρήσεων, που οφείλεται στην άριστη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του ΕΒΕΑ.

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στην ομιλία του στη τελευταία Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για το 2019 και πρόσθεσε ότι από το 2018 μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΕΒΕΑ έχει μειώσει το χρόνο σύστασης μιας επιχείρησης με το νέο online σύστημα, σε λιγότερο από 8 λεπτά. Επιπλέον τα Επιμελητήρια διαθέτουν δωρεάν 270.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές στις επιχειρήσεις της χώρας μέσω της ΚΕΕ.

Παρουσιάζοντας συνολικά τις δράσεις των που διευκολύνουν το επιχειρείν ο κ. Μίχαλος ανέφερε τα εξής:

-Μέσω της δράσης «Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», 15.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα εξοικειωθούν στην τεχνολογική εξέλιξη και σε νέες δεξιότητες.

-Το e-ΓΕΜΗ θα δώσει τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικά των ισολογισμών των επιχειρήσεων σε ψηφιακή μορφή με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

-Το ΕΒΕΑ υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης που αποτελούν, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μίχαλος, «ηθικό κέρδος» για τα Επιμελητήρια, για τα οφέλη που αποκομίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων, από τις δράσεις αυτές.

Αναφερόμενος στο ρόλο των Επιμελητηρίων ως Συμβούλου της Πολιτείας, υπενθύμισε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί προς την κυβέρνηση και αφορούν:

-Στους τομείς της επιχειρηματικής χωροθεσίας, στα επιχειρηματικά πάρκα, στις βελτιώσεις στις στρατηγικές επενδύσεις και στις δημόσιες συμβάσεις.

– Στη φορολογική μεταρρύθμιση με επιμέρους μελέτες ποσοτικών, ωφελειών και επιπτώσεων στο κοινωνικό σύνολο.

– Στην ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση για το ασφαλιστικό.

– Στις στοχευμένες παρεμβάσεις στο μείζον ζήτημα της πάταξης του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου.

– Στην πρόταση για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στο σκέλος των διαδηλώσεων και πορειών στις μεγάλες πόλεις.

– Στις παρεμβάσεις που πρέπει να υπάρξουν για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων με στόχο να εξυγιανθούν και να λειτουργήσουν προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της εθνικής μας οικονομίας.

Τέλος ο κ. Μίχαλος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του ΕΒΕΑ για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας με πλέγμα δομών και υπηρεσιών, όπως είναι η Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων και το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ.