Lamda Development: Καλύφθηκε το 100% της αύξησης κεφαλαίου και άντλησε €650 εκατ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου.

Η  LAMDA Development εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την πλήρη κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει την επένδυση του Ελληνικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ολοκληρώθηκε επιτυχώς η άντληση κεφαλαίων ποσού € 650.000.098,00, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής των δικαιούχων μετόχων.
Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε κατά 1,1 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 105.737.572 μετοχές. Ποσοστό 99,14% καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού € 644.415.560,90 που αντιστοιχεί σε 96.181.427 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε το εναπομείναν ποσοστό 0,86% με την καταβολή συνολικού ποσού € 5.584.537,10 που αντιστοιχεί σε 833.513 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που διατέθηκαν (σύμφωνα και με την απόφαση του ως άνω Δ.Σ. της 21.11.2019) αναλογικά με βάση τον αριθμό των 9.556.145 αδιάθετων νέων μετοχών που είχαν ζητήσει οι επενδυτές.
Κατόπιν των ανωτέρω, δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €650.000.098,00.
Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά €29.104.482,00, με την έκδοση 97.014.940 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης και ποσό  €620.895.616,00 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €53.021.014,50 διαιρούμενο σε 176.736.715 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.
Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Ακολούθησε η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Lamda Development, Οδυσσέα Αθανασίου:

Οδυσσέας Αθανασίου: Ευχαριστούμε τον κάθε μέτοχό μας ξεχωριστά