Κατατέθηκαν προτάσεις για την πώληση της Praxia

Η Atlas Merchant Capital αξιολογεί τις μη δεσμευτικές προσφορές που υπέβαλλαν ενδιαφερόμενοι για την αγορά του πλειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Praxia. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του βασικού μετόχου, ο οποίος προσθέτει ότι ξεκίνησε την διαδικασία πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της τράπεζας προσφάτως, σε συνεργασία με τη UBS ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας ήταν η 9η Δεκεμβρίου 2019.
Η Atlas Merchant Capital προχωρεί σε αυτή τη διαδικασία γιατί προς το παρόν δεν επιθυμεί να χορηγήσει νέα κεφάλαια στην εταιρεία, πέραν των 90 εκατ. ευρώ που κατέβαλλε την περίοδο από το 2017 έως 2019. Η απαίτηση για περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων προήλθε από την Τράπεζα της Ελλάδος.