Κατατέθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός: Επιπλέον 5 δισ. για την αντιμετώπιση της κρίσης

Κατατέθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός των 5 δισ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των έκτακτων μέτρων που εκπόνησε η κυβέρνηση για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Ειδικότερα, η αύξηση των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού για μέτρα στήριξης για όσους πλήττονται, φυσικά και νομικά πρόσωπα, από την πανδημία κατατέθηκε με τη μορφή τροπολογίας. 

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τα μέτρα των τριών πρώτων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της επιδημικής κρίσης, που ψηφίζονται σε λίγη ώρα από την Ολομέλεια.

ΔΕΙΤΕ-ΤΗΝ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ