Κάτω από 5% η συμμετοχή της Franklin Templeton στην ΕΧΑΕ

Η FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC, εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων ενημέρωσε ότι στις 20.05.2020 η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΑΕ υποχώρησε στο 4,98% από 5,16% με βάση την τελευταία σχετική γνωστοποίηση.

Η FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC είναι 100% θυγατρική της FRANKLIN RESOURCES, INC.

Είναι πάντως, απορίας άξιο γιατί η Franklin Τempleton πουλάει μετοχές της ΕΧΑΕ σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα. Είναι άνγωστο εάν ενστερνίζεται απόψεις άλλων για αδυναμία του management και ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισμού.