Κεφαλαιακή υπεροπλία για Εθνική Ασφαλιστική

Κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ επιπλέον των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που θέτουν οι εποπτικές αρχές, διαθέτει η Εθνική Ασφαλιστική. Αυτό προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και δείχνει την υπεροπλία της ως προς τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Ταυτόχρονα διαψεύδει όσους προσπαθούν να δικαιολογήσουν κάποιους από τους υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι κατέθεσαν πολύ χαμηλές ενδεικτικές προσφορές κατά το πρώτο στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του 80% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής και διαρρέουν ότι η εταιρεία θα χρειαστεί 200 εκατ. ευρώ για να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Τον διαγωνισμό πώλησης του 80% των μετοχών πραγματοποιεί η μητρική Εθνική Τράπεζα.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της, η Εθνική Ασφαλιστική είχε στις 31/12/2018 ύψος Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων που μετρούν στο δείκτη φερεγγυότητας 625,887 εκατ. ευρώ όταν η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ήταν 322,243 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει πλεονάζονται κεφάλαια άνω των 300 εκατ. ευρώ και ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στο 194%.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CEO, υπάρχουν κάποια άτομα που σχετίζονται με έναν από τους σημερινούς ενδιαφερόμενους επενδυτές για την Εθνική Ασφαλιστική, τα οποία όμως είχαν εμφανισθεί και στον προηγούμενο διαγωνισμό πώλησης και συνεργάζονταν με το σχήμα Exin-Calamos, που έκανε την πρόταση φιάσκο και οδήγησε τον διαγωνισμό σε ναυάγιο. Ίσως γι αυτό οι προσφορές να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα από κάποιο από τα σχήματα, αφού προσπαθούν να αγοράσουν την Εθνική Ασφαλιστική με όσο το δυνατόν μικρότερο τίμημα.

Χρ. Ι.