Κέρδη 5,9 εκατ. ευρώ για την ΕΧΑΕ στο 9μηνο

Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) που εκμεταλλευεται το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασε για το εννεάμηνο του 2019 ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 5,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 157%. Μετά από προσαρμογές στην αξία των χρεογράφων, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο του 2019 διαμορφώνονται σε 0,116 ευρώ έναντι 0,029 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Για το εννεάμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 24,6 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 28,7%.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το εννεάμηνο του 2019 μειώθηκε κατά 0,6% σε 13,5 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 8,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 146%, που οφείλεται στην υποστήριξη υπηρεσιών εταιρικών πράξεων εισηγμένων εταιρειών.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 67,2 εκατ. ευρώ έναντι 57,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 17,0%. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση μέσα στο 2019, ενώ για όλη την περίοδο του εννεαμήνου 2019, εμφανίζεται μειωμένη κατά 1,3% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2018 (53,6 δισ. ευρώ έναντι 54,3 δισ. ευρώ).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 30.09.2019 στις 868,4 μονάδες, αυξημένος κατά 25,6% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του εννεαμήνου του 2018 (691,7 μονάδες). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα αυξήθηκε στο 31,3% το εννεάμηνο 2019 από 26,4% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 34,1 εκ. μετοχές έναντι 38,7 εκ. μετοχών (μείωση 11,9%) το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην αγορά παραγώγων, τα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης κατέγραψαν αύξηση 6,3%. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 20,1% (45,7 χιλ. έναντι 57,2 χιλ.), ενώ η μέση ημερήσια ονομαστική αξία συναλλαγών (nominal value) μειώθηκε κατά 3,8%.