Κορωνοϊός: Πρόστιμα 59.700 ευρώ για παραβίαση των μέτρων

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 3 Ιουλίου συνολικά 97.368 ελέγχους και κατέγραψαν 47 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 59.700 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δύο επιχειρήσεις. 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (95.562).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων.

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου.

3. Μη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα.

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

· Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο), επέβαλε 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας και πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικό χώρο.

· Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης) και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.

· Η ΕΑΔ, μετά από ελέγχους κατά τις βραδινές-πρώτες πρωινές ώρες σε συνολικά 12 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε δύο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ (2×5.000 ευρώ). Αναλυτικά, στη μία περίπτωση το πρόστιμο (5.000 ευρώ) επιβλήθηκε σε καφέ – μπαρ, γιατί βρέθηκε να επιτρέπει τη φιλοξενία μη καθήμενων πελατών. Στη δεύτερη περίπτωση, το πρόστιμο (5.000 ευρώ) επιβλήθηκε σε κέντρο διασκέδασης λόγω υπέρβασης του ορίου πελατών. Συγκεκριμένα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, θα έπρεπε ο συνολικός αριθμός των πελατών να ανέρχεται στους 206, αλλά κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των πελατών υπερέβαινε τους 600.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών σε εξωτερικό χώρο.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης) για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας και πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ – μπαρ) για εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικό χώρο.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) για εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικό χώρο.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

· Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ – μπαρ) και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.

Επικράτεια

· Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε 795 αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα. Κατά τους ελέγχους, καταγράφηκαν δύο παραβάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ (2×5.000 ευρώ).

· Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 3 συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

· Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε 3 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

· Το Λιμενικό διενήργησε 1.011 ελέγχους, από τους οποίους δεν προέκυψαν παραβάσεις και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.