ΚΡΙ ΚΡΙ: To γιαούρτι έφερε αύξηση τζίρου και κερδών στο α΄ τρίμηνο 2020

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2020. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €27,45 εκ. έναντι €21,85 εκ. το 2019 (αυξημένος +25,6%).
Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:
 Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €4,48 εκ. έναντι €4,01 εκ. το 2019.
 Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,55 εκ., έναντι €3,14 εκ. το 2019.
 Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €2,66 εκ., έναντι €2,29 εκ. το 2019.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση +24,8%, αγγίζοντας τα €12,2 εκ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη μεγέθυνση της αγοράς κατά 5,8%, στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων private label προϊόντων.
Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον, σε 16,6%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε όγκο, Μαρ. 2020].

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη
ανάπτυξη +36,7%. Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού ξεπέρασε τα €12,2 εκ, αποτελώντας το 50% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Η αγορά «γυρίζει»… προς το θετικότερον 

Στον κλάδο του παγωτού, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων
αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις εμφανίζουν μείωση σε €2,4 εκ από €3,0 εκ. το 2019 [μείωση 19,3%]. Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του COVID-19, η κατάσταση δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης.

Στο διάστημα που ακολούθησε, η εικόνα στις εγχώριες πωλήσεις έχει αναστραφεί με αποτέλεσμα αυτές να εμφανίζονται προοδευτικά αυξημένες σε σχέση με πέρυσι.