Lamda Development: Έκτακτη συνέλευση για αλλαγές στο Δ.Σ., στην επιτροπή ελέγχου και stock options

Το διοικητικό συμβούλιο της LAMDA Development συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του.

2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

3. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και στο προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.