Lamda Development: Ολοκληρώνεται η αύξηση κεφαλαίου αλλά περιμένει το καζίνο για να επενδύσει

του Χρήστου Ιωάννου
cioannou@ceo.gr

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση του διαγωνισμού για την άδεια του Καζίνο στο Ελληνικό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα παράδοξο: Την ώρα που ο διαγωνισμός έχει «κολλήσει» η Lamda Development αντλεί το ποσό των 650 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσει την επένδυση στο Ελληνικό. Αλλά, η επένδυση δεν πρόκειται να ξεκινήσει αν η αδειοδότηση του Καζίνο δεν ολοκληρωθεί. Ακόμα κι αν ο διαγωνισμός ξεκολλήσει μέσα στην εβδομάδα, όπως είπε εχθές ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης , η διαδικασία είναι ακόμα στην αρχή.
Με άλλα λογια η Lamda Development δεν μπορεί να βάλει ούτε τούβλο στην όλη επένδυση αν δεν ανακυρηχθεί ανάδοχος για το καζίνο γιατί αποτελεί αναβλητική αίρεση στην μεταβίβαση του έργου του Ελληνικού στην Lamda Development. Έτσι λοιπόν, η Lamda Development θα έχει πάρει τα χρήματα αλλά η επένδυση στο ελληνικό δεν θα μπορεί να ξεκινήσει.
Να σημειώσουμε πως χθες 16/12/19 ήταν η τελευταία ημέρα συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ από τους παλιούς μετόχους ενώ σήμερα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δημοσιοποιήσει η Lamda Development, θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου, δηλαδή πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και τις προεγγραφές (παλιοί μέτοχοι που ζητούν περισσότερες μετοχές από όσες δικαιούνται με βάση το δικαίωμα προτίμησης).

Τα κεφάλαια που η Lamda Development θα αντλήσει από την παρούσα αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ μείον τα έξοδα 10 εκατ. ευρώ, έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιηθούν ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης ως εξής:
1. ποσό €467 εκατ. θα διατεθεί άμεσα για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της HELLINIKON GLOBAL I S.A. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την καταβολή ως Αγοραστή των δύο πρώτων δόσεων του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και της Τροποποιητικής Σύμβασης, ήτοι ποσό €300 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης και ποσό €167 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την Ημερομηνία Μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτίρια – τοπόσημα.
2. ποσό €133 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων εντός του Ακινήτου μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό και3. ποσό €40 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των αύξησης κεφαλαίου και υπάρξουν αδιάθετες μετοχές, τότε αύριο 18 Δεκεμβρίου 2019 έχει προγραμματιστεί να γίνει ιδιωτική τοποθέτηση ενώ την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 ακολουθεί η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Τότε, θα ανακοινωθεί και το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει δεσμευθεί να καλύψει ο βασικός μέτοχος, κάτοχος του 50,62% των μετοχών, η Consolidated Lamda Holdings S.A. της οικογένειας Λάτση και να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της μέχρι το 72,20%.
Να σημειώσουμε πως μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων δεν είναι δυνατή η ανάκληση της αύξησης κεφαλαίου για οποιαδήποτε λόγο.

Δικαίωμα υπαναχώρησης των μετόχων

Η ερώτηση που προκύπτει είναι εάν υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης στην αύξηση κεφαλαίου από την πλευρά των μετόχων; Ναι είναι η απάντηση υπό προϋποθέσεις. Στο ενημερωτικό δελτίο που εκδόθηκε για τις ανάγκες της αύξησης κεφαλαίου αναφέρεται πως «σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή έως την έναρξη διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Εταιρία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον Eκδότη. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο συμπλήρωμα

Προς το παρόν, συμπλήρωμα ενημερωτικού δεν έχει εκδοθεί γιατί η Lamda Development δεν θεωρεί πως υπάρχουν «νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες».
Η εταιρεία έχει ήδη συμπεριλάβει στο ενημερωτικό της δελτίο και τον κίνδυνο καθυστέρησης της αδειοδότησης του καζίνο μεταξύ άλλων κινδύνων καθυστέρησης της όλης επένδυσης. Αναφέρει και το ενδεχόμενο επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας, σημειώνοντας ότι «…κυρίως στην περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας θα επέλθουν χρονικές καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ουσιωδώς την Ημερομηνία Μεταβίβασης και επομένως, και την έναρξη υλοποίησης του Έργου και της επένδυσης».

Η αύξηση κεφαλαίου της Lamda Development κι ένα απρόοπτο