Λιανικό Εμπόριο: Μείωση 7,5% μισθών και ημερομησθίων το δ΄τρίμηνο του 2020 και μικρή μείωση 0,9% απασχολούμενων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 0,9% ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, η μείωση ανήλθε σε 2,3%.

Σε ότι αφορά τις ώρες Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 9,4% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, μείωση 9,9%.

Τέλος ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 7,5% ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, αύξηση 11,9%.