Λιανικό εμπόριο: Οριακή αύξηση 0,3% του δείκτη απασχολουμένων αλλά μεγάλη μείωση ωρών εργασίας και μισθού

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τον Δείκτη Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, καθώς και τους Δείκτες Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ημερομισθίων το Β΄ τρίμηνο του 2020, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

  • Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, αύξηση 0,1%.
  • Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 11,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, μείωση 8,6%.
  • Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 5,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, αύξηση 8,0%.

Τα παραπάνω στοιχεία πάντως ενδέχεται να αλλάξουν λόγω των προγραμμάτων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που είναι σε ισχύ, καθώς όπως έδειξαν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 18,3% τον Ιούνιο από 17,3% τον Μάιο του 2020.