Μαριάννα Λάτση: Γιατί επένδυσα στη ΓΕΚ Τέρνα – Η αγορά του 7,6% των μετοχών έγινε μέσω αλλοδαπού νομικού προσώπου

Η Μαριάννα Λάτση κόρη του επιχειρηματία Γιάννη Λάτση μέσω του αλλοδαπού νομικού προσώπου Latsco Hellenic Holdings S.àr.l. ανακοίνωσε ότι απέκτησε σήμερα Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 το 7,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έναντι 88 εκατ. ευρώ ή 11,20 ευρώ ανά μετοχή. Η μεταβίβαση έγινε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και πωλητής ήταν η Reggeborgh Invest.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

H επενδυτική εταιρεία Latsco Hellenic Holdings S.àr.l., συμφερόντων Μαριάννας Ι. Λάτση, απέκτησε σήμερα, 12 Μαρτίου 2021, συνολικά 7.858.571 μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, που αντιστοιχούν στο 7,6% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η επένδυση σε έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, όπως είναι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υποδηλώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων προς την Ελλάδα, την ελληνική επιχειρηματικότητα και τους Έλληνες εργαζόμενους.

Η επένδυση στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει το υφιστάμενο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της κ. Μαριάννας Ι. Λάτση, η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω του LATSCO Family Office. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν υφιστάμενες από δεκαετίες επενδύσεις στη ναυτιλία, τη διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών, την ενέργεια και την ακίνητη περιουσία, παράλληλα με μία σειρά από πρόσφατες, άμεσες και έμμεσες, επενδύσεις στους τομείς των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και ψηφιακής τραπεζικής, σε εταιρείες παροχής σύγχρονων υπηρεσιών ασφαλείας και κυβερνο-ασφάλειας, σε εταιρείες τεχνολογίας καθώς και στον τομέα της ψυχαγωγίας.