Με €81,8 εκατ. η Τιτάν αποκτά μειοψηφικές συμμετοχές από το IFC

H τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν και ο διεθνής χρηματοδοτικός οργανισμός International Finance Corporation (IFC) – που ανήκει στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) συμφώνησαν η Titan Cement International SA να αγοράσει τις μειοψηφικές συμμετοχές, που το IFC έχει αποκτήσει σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για συμμετοχές, που το IFC απέκτησε κατά την γεωγραφική επέκταση του ομίλου Τιτάν σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αιγύπτου. Η συνεργασία δομήθηκε σταδιακά από το 2008 σε Αλβανία, Αίγυπτο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο. Η συνεργασία αυτή βοήθησε τον όμιλο TITAN να αντιμετωπίσει τις απαιτητικές συνθήκες αγοράς σε δύσκολους καιρούς. Ταυτόχρονα, η IFC συνέδραμε και καθοδήγησε τις προσπάθειες του ομίλου για την βελτιστοποίηση των πρακτικών του σε θέματα περιβάλλοντος, βιωσιμότητας και διακυβέρνησης στις χώρες αυτές. Η επωφελής συνεργασία με την IFC διήρκεσε περισσότερο από δέκα χρόνια.

Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε €81,8 εκατομμύρια. Με την ενίσχυση της
επένδυσής του στις θυγατρικές, ο όμιλος υπογραμμίζει την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική του στρατηγική στις χώρες αυτές, διευκολύνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη.