Με ελλείψεις η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας περί πώλησης της ΕΤΕ Κύπρου

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι υπεγράφη σύμβαση με την AstroBank Limited για την πώληση του 100% της θυγατρικής της ΕΤΕ στη Κύπρο, National Bank of Greece (Cyprus) Ltd. Η Εθνική Τράπεζα δεν αναφέρει το τίμημα της συναλλαγής, κάτι που αποτελεί σοβαρή παράλλειψη στην ανακοίνωση και ταυτόχρονα αποτελεί πεδίο παρέμβασης για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τα … Continue reading Με ελλείψεις η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας περί πώλησης της ΕΤΕ Κύπρου