Μεγάλη αύξηση της ανεργίας τον Ιούνιο στο 18,3% από 17,3% τον Μάιο

ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΣΕ 17,3% ΑΠΟ 17%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε πως ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης ανεργίας για τον μήνα Ιούνιο 2020 ανήλθε σε 18,3% έναντι του διορθωμένου προς τα κάτω 17,1% τον Ιούνιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα άνω 17,3% τον Μάιο του 2020. Να σημειωθεί ότι η πρώτη εκτίμηση που είχε δώσει η ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάιο ήταν ποσοστό ανεργίας 17%.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Ιούνιο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.744.630 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 836.637 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.312.753 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Ιούνιο των ετών 2015 έως και 2020 παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 174.217 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 (μείωση 4,4%) και αυξήθηκε κατά 11.640 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2020 (αύξηση 0,3%). Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη- Μέλη, λόγω της πανδημίας COVID-19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 27.091 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 (αύξηση 3,3%) και κατά 58.146 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2020 (αύξηση 7,5%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 108.669 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 (αύξηση 3,4%) και μειώθηκαν κατά 72.265 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2020 (μείωση 2,1%).

Σε ότι αφορά το φύλο το ποσοστό ανεργίας παραμένει σημαντικά υψηλότερο στις γυναίκες και είναι στο 21,1% και ακολουθούν οι άνδρες με 16,1%. Όμως η πανδημία έπληξε τους άνδρες καθώς πέρυσι τον Ιούνιο το ποσοστό ανεργίας στου ςάνδρες ήταν 13,8% και εφέτος τον Ιούνιο ανέβηκε στο 16,1%. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ήταν 21,3% πέρυσι τον Ιούνιο ενώ εφέτος τον Ιούνιο υποχώρησε οριακά στο 21,1%.

Ηλικιακά το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών με 39,33%, το οποίο μάλιστα αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 34,4% του Ιουνίου του 2019.

Σημαντική αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 παρατηρείται επίσης στην ηλικιακή ομάδα 35-44 όπου το ποσοστό αυξήθηκε σε 16,3% από 14,8% τον Ιούνιο του 2019.

Ενδιαφέρον πάντως είναι ότι το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 7,1% εφέτος τον Ιούνιο από 10,5% πέρυσι τον Ιούνιο στην ηλικιακή ομάδα 65-74 όχι γιατί μειώθηκε η ανεργία αλλά γιατί μειώθηκε ο ενεργός πληθυσμός της κατηγορίας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

Επισημαίνεται επίσης ότι, κατά το μήνα Ιούνιο, η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας (ή τη μερική λειτουργία) επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων υπηρεσιών, όπως εποχικών καταλυμάτων, δραστηριοτήτων πολιτισμού και αναψυχής, οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-1.