Μεγάλη άνοδος των υπηρεσιών συμβουλών διαχείρισης το Δ΄τρίμηνο του 2019

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών σε κλάδους του τομέα των Υπηρεσιών το Δ’ τρίμηνο 2019 σε σχέση με το Δ΄τρίμηνο 2018.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι εξής κατηγορίες:

*Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 18,5%

*Δραστηριότητες απασχόλησης 17,1%

*Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς
χώρους 15,5%

*Δραστηριότητες καθαρισμού 14,5%

*Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 13,5%

*Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 13,3%

*Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 12,4%

Αναλυτικά όλες οι κατηγορίες / Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή 

 • Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες -1,3
 • Εκδοτικές δραστηριότητες 1,2
 • Τηλεπικοινωνίες 4,3
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 4,9
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 13,3
 • Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 0,9
 • Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 18,5
 • Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις -0,4
 • Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 13,5
 • Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες -1,8
 • Δραστηριότητες απασχόλησης 17,1
 • Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 12,4
 • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους 15,5
 • Δραστηριότητες καθαρισμού 14,5
 • Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 4,4