Μεγάλη μείωση των εξαγωγών τον Οκτώβριο

Μείωση 9,1% παρουσίασαν οι εξαγωγές το μήνα Οκτώβριο του τρέχοντος έτους σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η συνολική αξία των εξαγωγών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019 ανήλθε στο ποσό των 2.865,2 εκατ. ευρώ (3.176,1 εκατ. δολάρια) έναντι 3.152,2 εκατ. ευρώ (3.630,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ δηλαδή 3,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 60,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2018.
Τον ίδιο μήνα, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 4.832,1 εκατ. ευρώ (5.324,6 εκατ. δολάρια) έναντι 5.230,4 εκατ. ευρώ (5.988,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας μείωση 7,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 63,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 70,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο
2018.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019 ανήλθε σε 1.966,9 εκατ. ευρώ (2.148,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.078,2 εκατ. ευρώ (2.357,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,4%.

Επιβραδύνθηκε η αύξηση των εξαγωγών στο 10μηνο

Στο 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 οι εξαγωγές διατήρησαν θετικό πρόσιμο αλλά η ανάπτυξη είναι χαμηλή της τάξης του 1,2%. Συγκεκριμένα η συνολική αξία των εξαγωγών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 28.160,4 εκατ. ευρώ (31.681,7 εκατ. δολάρια) έναντι 27.818,2 εκατ. ευρώ (33.170,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 1,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 898,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 962,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018.
Οι εισαγωγές το ίδιο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των
46.656,2 εκατ. ευρώ (52.174,9 εκατ. δολάρια) έναντι 45.287,5 εκατ. ευρώ (53.668,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 3,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.208,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση
κατά 2.036,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 ανήλθε σε 18.495,8 εκατ. ευρώ (20.493,2 εκατ. δολάρια) έναντι 17.469,3 εκατ. ευρώ (20.498,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά
1.310,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.073,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8%.