Μεταφορές: Διακινήθηκαν λιγότερα εμπορεύματα το β΄τρίμηνο του 2020

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή παρατηρείται μείωση 35,4% του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το β’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2019. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το β’ τρίμηνο του 2020 με φορτηγά εθνικών και διεθνών  μεταφορών ανήλθε σε 55.279,0 χιλιάδες τόνους έναντι 85.574,9 χιλ. τόνων κατά το β’ τρίμηνο του 2019.

Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.131.309,5 χιλ. το β’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση 22,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.879.109,0 χιλ.
Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, η σημαντικότερη αύξηση το β’ τρίμηνο του 2020 έναντι του β’ τριμήνου του 2019, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» ενώ η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Στερεά Χύμα». Μείωση παρατηρήθηκε σε όλους τους τύπους φορτίου από την άποψη των τονοχιλιομέτρων κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, με μεγαλύτερη στις «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» όπου παρουσιάστηκε μείωση κατά 60,9%.

Ποσοστό 41,4% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 32,6% το β’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2019. Μείωση παρουσιάστηκε στις φορτώσεις όλων των Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου με μεγαλύτερη στην Αττική όπου παρουσιάστηκε μείωση κατά 51,1%.

Οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 41,9%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 31,6% το β’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2019. Μείωση παρουσιάστηκε στις εκφορτώσεις όλων των Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου με μεγαλύτερη στην Αττική όπου παρουσιάστηκε μείωση κατά 51,9%.