MIG: Αυξημένες πωλήσεις, EBITDA και καθαρά κέρδη 41,3 εκατ. το γ’ τρίμηνο

Αύξηση στις πωλήσεις, τα EBITDA, τα EBIT και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατέγραψε η MIG για το γ΄ τρίμηνο του έτους.

Ειδικότερα, η MIG  ανακοίνωσε τα  βασικά  οικονομικά  μεγέθη  γ΄  τριμήνου  της  χρήσης  2022,  καθώς  και  τις  εξελίξεις  στη  δραστηριότητά της:

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 221,9 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 426,9 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 έναντι Ευρώ 150,4 εκατ. και Ευρώ 280,1  εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 48% και  52% αντίστοιχα.

Τα    ενοποιημένα    Κέρδη    προ    Φόρων,    Χρηματοδοτικών,    Επενδυτικών   Αποτελεσμάτων    και  Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 61,8 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 52,3 εκατ. για  την περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 έναντι  Ευρώ 46,8 εκατ. και Ευρώ 39,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες  περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 32% και 32% αντίστοιχα.

Τα  ενοποιημένα  Κέρδη  προ  Φόρων  και  Τόκων  (EBIT)  ανήλθαν  σε  Ευρώ  48,4 εκατ.  κατά  το  γ΄  τρίμηνο  2022 και  Ευρώ  13,6  εκατ. για  την  περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022  έναντι Ευρώ  32,8 εκατ.  και Ευρώ 0,6 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 41,3 εκατ.  κατά  το γ΄  τρίμηνο  2022 και Ευρώ  11,6 εκατ. για  την περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 έναντι Ευρώ  20,3 εκατ. και Ευρώ 12,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Όμιλος ATTICA 

Οι  ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε  Ευρώ  220,2  εκατ.  κατά  το  γ΄  τρίμηνο 2022  και Ευρώ 421,6  εκατ. για την περίοδο 01.01.2022‐30.09.2022 έναντι Ευρώ 148,3 εκατ. και Ευρώ 270,5 εκατ. κατά τις  αντίστοιχες  περιόδους  της  χρήσης 2021,  ήτοι  αύξηση  σε  ποσοστό  48%  και  56%  αντίστοιχα.  Τα  ενοποιημένα Κέρδη  προ  Φόρων,  Χρηματοδοτικών,  Επενδυτικών  Αποτελεσμάτων  και Αποσβέσεων  (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 62,3 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 52,7 εκατ. για την περίοδο  01.01.2022‐30.09.2022 έναντι Ευρώ 47,1 εκατ. και Ευρώ 42,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους  της  χρήσης  2021,  ήτοι αύξηση  σε  ποσοστό  32%  και  23%  αντίστοιχα.  Τα  ενοποιημένα  Κέρδη προ  Φόρων και Τόκων  (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 49,1 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 14,6 εκατ.  για  την  περίοδο  01.01.2022‐30.09.2022  έναντι  Ευρώ 33,3  εκατ.  και  Ευρώ  4,3  εκατ.  κατά  τις  αντίστοιχες  περιόδους  της  χρήσης 2021,  ήτοι  αύξηση  σε  ποσοστό  47%  και  239%  αντίστοιχα.  Τα  ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 60,7 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2022  και  Ευρώ  30,2  εκατ.  για  την  περίοδο  01.01.2022‐30.09.2022  έναντι κερδών  Ευρώ  32,7  εκατ.  και  ζημιών Ευρώ 1,3 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Για  τους  επόμενους  μήνες  του  έτους  2022,  οι  οποίοι  αποτελούν  και  μήνες χαμηλής  επιβατικής κίνησης, το μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA προβλέπεται να κινηθεί στα συνήθη προ Covid‐19 επίπεδα. Ο όμιλος ATTICA διαθέτει ικανοποιητική ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου να ανέρχονται στις 30.09.2022 σε Ευρώ 75,7 εκατ. έναντι 97,4 εκατ. την 31.12.2021.

Τον  Οκτώβριο  2022,  ο  όμιλος  ΑTTICA  ανακοίνωσε  τη  σύναψη  διμερών συμβάσεων  δανεισμού,  διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους Ευρώ 210 εκατ. επιτυγχάνοντας  την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση  όλων  των  δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου συμβατικής λήξεως 2022‐2023. Οι ανωτέρω συμφωνίες οδηγούν στη μείωση του μέσου  περιθωρίου επιτοκίων (interest rate margin) του ομίλου ATTICA.

Σε συνέχεια της από 23.09.2022 υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της “ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”  (εφεξής  η  “ATTICA”)  και  των  μεγαλύτερων  μετόχων  και πιστωτών  της  “ΑΝΩΝΥΜΗ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ  A.E.”  (εφεξής  η “ΑΝΕΚ”)  για  τη  συγχώνευση  με  απορρόφηση  της  ΑΝΕΚ  από  την ATTICA, το Διοικητικό Συμβούλιο της ATTICA κατά τη συνεδρίασή του της 26.09.2022 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την ATTICA. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

RKB

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 1,7 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 5,2 εκατ. για  την  περίοδο  01.01.2022‐30.09.2022 έναντι Ευρώ 1,7 εκατ. και Ευρώ  5,0 εκατ.  κατά  τις αντίστοιχες  περιόδους της χρήσης 2021, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 1% και 6% αντίστοιχα. Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών,  Επενδυτικών  Αποτελεσμάτων  και  Αποσβέσεων (EBITDA)    ανήλθαν  σε  Ευρώ  0,3 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 έναντι Ευρώ 0,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ  για την περίοδο  01.01.2022‐30.09.2022  ανήλθαν  σε  Ευρώ  2,1  εκατ.  έναντι  Ευρώ  1,4  εκατ.  την αντίστοιχη περίοδο του 2021 σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 51%.

Τα  ταμειακά  διαθέσιμα  της  εταιρείας  παρουσίασαν  σημαντική  βελτίωση  και ανήλθαν  στις 30.09.2022  σε  Ευρώ  4,9  εκατ.  έναντι  Ευρώ  2,8  εκατ.  την 31.12.2021.    Οι  δανειακές  υποχρεώσεις  μειώθηκαν σε Ευρώ 91,5 εκατ. έναντι Ευρώ 99,2 εκατ. την 31.12.2021.