ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης ασφάλισης

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική ανακοίνωσε τη διάθεση νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης ασφάλισης και Tele-Underwriting για τον Κλάδο Ατυχημάτων/Ασθενειών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, μέσω της νέας υπηρεσίας η οποία διατίθεται στο online σύστημα της Εταιρείας:

– απλοποιείται η διαδικασία λήψης ιστορικού από τον ασφαλισμένο,

– διευκολύνεται η επεξεργασία των αιτημάτων και η ταχύτερη έκδοση των συμβολαίων,

– απαλλάσσεται ο συνεργάτης από χρονοβόρες διαδικασίες,

– διευκολύνεται η επικοινωνία των διαμεσολαβητών με τον Κλάδο.

Αναλυτικότερα, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης, δεν είναι απαραίτητη πλέον η χρονοβόρα διαδικασία λήψης του ιατρικού ιστορικού και δεν απαιτείται η συμπλήρωση εντύπου ερωτηματολογίου υγείας, αλλά ακολουθείται η διαδικασία του Tele-Underwriting (tele u/w) -δηλαδή η λήψη ιστορικού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας η οποία διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο.

Επιπρόσθετα, μέσω της εφαρμογής, όπως γνωστοποιείται, παρέχεται η δυνατότητα στοχευμένης επικοινωνίας του συνεργάτη με τον κλάδο για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη συγκεκριμένη, κάθε φορά, πρόταση ασφάλισης, τόσο με την ανταλλαγή μηνυμάτων όσο και με την ανάρτηση σχετικών αρχείων.