ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Συνέχεια της ανοδικής πορείας και το 2021

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2021, με βελτιωμένα αποτελέσματα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά.

Συγκεκριμένα, η Εταιρία σημείωσε συνολική παραγωγή 61 εκ. ευρώ, πετυχαίνοντας αύξηση παραγωγής σε όλες τις γραμμές λειτουργίας της. Η σημαντικότερη ανάπτυξη σημειώθηκε στον κλάδο Πυρός, με το ποσοστό αύξησης σε σχέση με το 2020 να ξεπερνάει  το 10% και στον κλάδο Υγείας όπου το ποσοστό αύξησης ανήλθε στο 31%.

Παράλληλα, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική κατέβαλε στους ασφαλισμένους για το έτος 2021, αποζημιώσεις που ξεπέρασαν τα 24 εκ. ευρώ, διατηρώντας ως βασική προτεραιότητά της τη δίκαιη και άμεση αποζημίωση.

Σε ότι αφορά την προϊοντική στρατηγική της, η ΜΙΝΕΤΤΑ συνεχίζει να δημιουργεί και να διαθέτει πληρέστατα προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Η Εταιρία κατά το 2021 προχώρησε σε περαιτέρω εμπλουτισμό της γκάμας της, με προϊόντα όπως το πρωτοποριακό ΜΙΝΕΤΤΑ.electrify, το οποίο συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένες καλύψεις για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, αλλά και το HOME Pack Βραχυχρόνιας Μίσθωσης για ενοικιαζόμενες κατοικίες τύπου bnb.

Η προσήλωση της Εταιρίας στις βασικές αρχές της, όπως η ταχύτατη αποζημίωση και η ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση, έχει ως  αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των συνεργασιών με διαμεσολαβητές, καθώς και τη διατήρηση της μακροχρόνιας εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων της, με το σχετικό ποσοστό να  ανέρχεται στο 90%. Ο υψηλός δε δείκτης φερεγγυότητας (SCR) ο οποίος προσεγγίζει το 160%, της παρέχει  τη δυνατότητα αναβάθμισης και επέκτασης υπηρεσιών και προγραμμάτων, προς όφελος των ασφαλισμένων.