Μείωση 4,5% των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά το β΄τρίμηνο του 2019

Μείωση 4,5% σημειώθηκε στο βάρος των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές μεταφορές. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το β’ τρίμηνο του 2019 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 85.574,9 χιλιάδες τόνους έναντι 89.652,1 χιλ. τόνων το β’ τρίμηνο του 2018. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.879.109,0 χιλ., σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με το 2018 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.260.337,9 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), τόσο από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων όσο και από τη άποψη των τονοχιλιομέτρων, η σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες». Η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια», ενώ αναφορικά με τα τονοχιλιόμετρα την πιο σημαντική μείωση παρουσίασε η κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)».

Κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, ποσοστό 39,4% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 22,7%. Μείωση παρουσιάστηκε και στις φορτώσεις των λοιπών μεγάλων γεωγραφικών περιοχών της χώρας, πλην της Αττικής όπου παρουσιάστηκε αύξηση 101%.

Από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 39,4%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 21,5%. Μείωση παρουσιάστηκε και στις εκφορτώσεις των λοιπών μεγάλων γεωγραφικών περιοχών της, πλην της Αττικής όπου παρουσιάστηκε αύξηση 83,8%.