MLS: Συνέλευση ομολογιούχων στις 19/10 – Αίτημα της εταιρείας για πληρωμή κουπονιού ανά 6μηνο αντί 3μήνου

Συνέλευση ομολογιούχων στο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο της MLS Πληροφορική ύψους 4,99 εκατ. ευρώ καλείται για τις 19 Οκτωβρίου, με την εταιρεία να αιτείται έγκριση για μεταβολή της διάρκειας περίοδου καταβολής κουπονιού από 3μηνο σε 6μηνο.

Πιο ειδικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, “σύμφωνα με τον όρο 17.3 του από 14.04.2016 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το “Πρόγραμμα”) ύψους έως ευρώ 4.990.000 (το “ΚΟΔ”), εκδόσεως της εταιρείας “MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η “Εκδότρια”), η “BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002122401000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ (ο “Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων” ή ο “Εκπρόσωπος”), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ (οι “Ομολογιούχοι”) σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47 (τηλ. 2103480000), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια, ιδίως αναφορικά με τους όρους 13.1.4 σε συνδυασμό με 13.2 (διαβεβαιώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 14.1.1 (δέσμευση/υποχρέωση για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία) και 14.1.2 (δέσμευση/υποχρέωση ως προς το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) του Προγράμματος. Καταγγελία του Προγράμματος σύμφωνα με τον όρο 15.1.2 (γεγονός καταγγελίας για παραβίαση δεσμεύσεων).

2. Τροποποίηση της παρ. 9.1 του όρου 9 “Περίοδοι Καταβολής Κουπονιού – Καταβολή Κουπονιού” του ως άνω Προγράμματος αναφορικά με τη διάρκεια κάθε Περιόδου Καταβολής Κουπονιού και τη μεταβολή αυτής από τρεις (3) σε έξι (6) μήνες. Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας.

3.Καταγγελία του Προγράμματος σύμφωνα με τον όρο 15.1.1 για τη μη εμπρόθεσμη, προσήκουσα και ολοσχερή καταβολή κουπονιού περιόδου από 13.07.2020 έως 12.10.2020 (γεγονός καταγγελίας για υπερημερία). Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης σε περίπτωση μη έγκρισης της ως άνω υπό θέμα 2 τροποποίησης.

4.Σε περίπτωση απόφασης των Ομολογιούχων για καταγγελία του Προγράμματος, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος.

5.Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πλειοψηφίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για εισήγηση περαιτέρω νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τον όρο 16.5 του Προγράμματος.

Με την παρούσα προσκαλείται επίσης η Εκδότρια να παραστεί στη Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων στελεχών της και να ενημερώσει τους Ομολογιούχους αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας, περί της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας, της μη καταβολής κουπονιού περιόδου από 13.07.2020 έως 12.10.2020 και της αιτούμενης από την Εκδότρια τροποποίησης του όρου 9.1 του Προγράμματος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.