Μόλις €19,1 εκατ. ρυθμισμένα δάνεια μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για Προστασία της Κύριας Κατοικίας το τελευταίο 8μηνο

Από τον Ιούλιο 2019 έως το Φεβρουάριο 2020 ρυθμίστηκαν τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 186.986 δάνεια, στεγαστικά, καταναλωτικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 11,2 δισ. ευρώ. Από αυτά περίπου 65.000 είναι στεγαστικά δάνεια, εκ των οποίων περίπου 43.000 αφορούν δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία. Στα  παραπάνω νούμερα δεν συμπεριλαμβάννονται δάνεια τα οποία εξαγοράστηκαν από εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου (funds).
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πρώτη έκθεση προόδου (συγκεντρωτικά στοιχεία από 01.07.2019 μέχρι και 28.02.2020), για την εξέλιξη του ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών.

Από τα παραπάνω δάνεια, οι τράπεζες ρύθμισαν 159.796 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 9,9 δισ. ευρώ και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers) ρύθμισαν 27.190 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων) ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Αποτυχία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασίας της Κύριας Κατοικίας

Όμως τα στοιχεία που αφορούν στις ρυθμίσεις οφειλών μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα με το Ν 4605/2019 είναι απογοητευτικά. Ενδεικτικό είναι ότι το διάστημα Ιουλίου 2019 μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 ρυθμίστηκαν μόλις 19,1 εκατ. ευρώ δανειακών απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία, εγκρίθηκε Κρατική Επιδότηση μόλις 7 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών μόλις 5,2 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά είναι πολύ μικρά σε σχέση με τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το γιατί αναφέρεται παρακάτω σε έρευνα που έκανε το υπουργείο Οικονομικών και την ευθύνη φέρουν τόσο οι δανειολήπτες όσο και συνολικά η ίδια η ρύθμιση που απέρριπτε τις αιτήσεις, καθώς η διαδικασία είναι αρκετά περιοριστική.

Αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα με το Ν 4605/2019 είναι τα εξής:

▪ Ρυθμίστηκαν 19,1 εκατ. ευρώ δανειακών απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.
▪ Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών, ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.
▪ Εγκρίθηκε κρατική επιδότηση, μέχρι την συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 7 εκατ. ευρώ.
▪ Η μέση αξία κύριας κατοικίας που προστατεύεται ανέρχεται στις 80,1 χιλ. ευρώ, ενώ 45,4 χιλ. ευρώ είναι το μέσο ποσό ρύθμισης.
▪ Το μέσο ποσοστό κρατικής επιδότησης είναι 36,7% της μηνιαίας δόσης.
▪ Το μέσο ποσοστό διαγραφής οφειλών ανέρχεται στο 21,3% των δανειακών απαιτήσεων που ρυθμίστηκαν.

Αναλυτικά στοιχεία αιτήσεων:
▪ 2.509 αιτήσεις έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 134 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 5,64%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 1.141 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά 83,41%.

▪ 996 προτάσεις ρύθμισης χρέους έχουν δοθεί από τις τράπεζες και εκκρεμεί η ετοιμασία των υπολοίπων, με προθεσμία τον 1 μήνα.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν από τις τράπεζες 72 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 7,79%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, έγιναν 594 νέες προτάσεις, ήτοι αύξηση κατά 147,76%.

▪ 481 προτάσεις ρύθμισης έχουν αποδεχθεί οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των 515 υπολοίπων.
Ο πολίτης αφού λάβει την πρόταση ρύθμισης χρέους και τη σχετική σύμβαση από την τράπεζα, έχει προθεσμία 1 μήνα για να την εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Αν την απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, τότε προχωρά παρακάτω η διαδικασία, στην επιδότηση.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 44 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 10%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης 357 πολίτες, ήτοι αύξηση κατά 287,90%.

▪ Σε 420 πολίτες έχει εγκριθεί η κρατική επιδότηση.
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), αφού ο πολίτης αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, εγκρίνει την επιδότηση, μέσα σε 1 μήνα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του νόμου.
Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν 116 νέες κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 38,16%.
Συγκριτικά με τις 31/12/2019, εγκρίθηκαν 357 επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 566,67%.

Γιατί οι δανειολήπτες δεν έκαναν χρήση του νόμου 

Με βάση τα στοιχεία που έχει αντλήσει το Υπουργείο Οικονομικών από την έως τώρα ανταπόκριση των δανειοληπτών τόσο στα e-mails που τους στάλθηκαν όσο και στα ερωτηματολόγια που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία.

1. Αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ήτοι μετά την αποδοχή της άρσης απορρήτου και πριν την οριστική υποβολή.
Από τους 6.204 δανειολήπτες απάντησαν οι 847 δηλαδή ποσοστό 13,6%. Από αυτούς:
Όσοι βρίσκονται στο στάδιο της «Δημιουργίας Αίτησης», δήλωσαν σε ποσοστό 43,6% ότι δεν κατανούν τις ενέργειες που παιτούνται για τη συνέχιση της διαδικασίας. Επίσης ποσοστό 30,8% ότι έχει σκοπό να συνεχίσει με τη διαδικασία στο άμεσο μέλλον.

  • Όσοι βρίσκονται στο στάδιο της «Συμπλήρωσης Στοιχείων Αίτησης», ποσοστό 37% δήλωσε ότ έχει σκοπό να συνεχίσει με τη διαδικασία στο άμεσο μέλλον και ποσοστό 21% δεν κατανοώ τις ενέργειες απαιτούνται για τη συνέχιστη της διαδικασίας. 
  1. Αιτήσεις που ακυρώθηκαν, είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε επειδή δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια στην πλατφόρμα για διάστημα άνω των 3 μηνών.

Από τους 30.264 δανειολήπτες απάντησαν οι 911, δηλαδή ποσοστό 3%, και το 35,7% αυτών απάντησε ότι η δήλωσή του ακυρώθηκε αυτόματα από το σύστημα. Επίσης ένα μεγάλο επίσης ποσοστό 35,2% απάντησε ότι σκοπεύει να υποβάλλει νέα αίτηση.  

Ενέργειες του υπουργείου Οικονομικών

Κατά τα άλλα, το υπουργείο Οικονομικών είναι ικανοποιημένο και σε ανακοίνωσή του δηλώνει ότι συνεχίζει απρόσκοπτα και αδιάλειπτα την προσπάθειά του για την αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και συνεχίζει να κάνει στοχευμένες ενέργειες όπως:

1ον. Απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τις τράπεζες, τον ειδικό εκκαθαριστή PQH καθώς και το σύνολο των αδειοδοτημένων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, με την οποία αιτείται την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με το δυνητικό αριθμό των δανειοληπτών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το πλαίσιο ρύθμισης που παρέχει ο νόμος 4605/2019. Παράλληλα, ζητείται να προβούν σε άμεση ενημέρωση των δανειοληπτών, που δεν έχουν μέχρι στιγμής ρυθμίσει τις δανειακές υποχρεώσεις τους από δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία, προκειμένου να λάβουν γνώση όλων των δυνατοτήτων ρύθμισης που τους παρέχονται μέσω των υφιστάμενων θεσμικών πλαισίων.

2ον. Πραγματοποίησε συνάντηση με την Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, κατά την οποία συζητήθηκε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ζητήθηκε η κατάθεση προτάσεων και απόψεων για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση του ζητήματος.

3ον. Πραγματοποίησε, εκ νέου, σύσκεψη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Αδειοδοτημένων Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, κατά την οποία ενημερώθηκε ότι οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις συνεχίζουν εντατικά τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

4ον. Παρουσίασε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την 1η Έκθεση Προόδου στην οποία καταγράφονται συγκεντρωτικά στοιχεία και δράσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Στα στοιχεία αποτυπώνεται η πρόοδος η οποία συντελείται. Όπως σημειώνεται, είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις των πολιτών που υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 2.509 στο τέλος Φεβρουαρίου, από 1.368 στο τέλος του 2019. Επιπλέον, στις προτάσεις ρύθμισης που έχουν υποβληθεί από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες, μέσω της πλατφόρμας, παρατηρήθηκε αύξηση τον Φεβρουάριο κατά 45%, σε σχέση με τον Ιανουάριο. Οι προτάσεις αυτές έχουν υπερδιπλασιαστεί από το τέλος του έτους, φτάνοντας τις 996 στο τέλος Φεβρουαρίου (από 402 στο τέλος του 2019). Σε όλες τις προτάσεις περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως 50% στη δόση του δανείου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών.