Μόνο το 1/5 των μακροχρόνιων ανέργων θα λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ

Μόνο μέρος των μακροχρόνια ανέργων θα λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ (200 ευρώ το μήνα), ου θεσπίστηκε λόγω του lockdown. Σε σύνολο 578.668 ανέργων (τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ) μόνο 130.000 θα λάβουν το επίδομα ενώ οι υπόλοιποι περίπου 448.000 θα μείνουν εκτός. Στην πράξη επαναλαμβάνεται ο διαχωρισμός που είχε γίνει και τον περασμένο Απρίλιο, κατά το πρώτο lockdown. Το επίδομα δίνεται με την μορφή της δίμηνης παράτασης των επιδομάτων μακροχρόνια ανέργων, εφόσον το επίδομά τους έληξε ή λήγει την περίοδο από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο.

Η έναρξη της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων αναμένεται να εκκινήσει τις επόμενες ημέρες. Το μέτρο όμως αφορά μόνο όσους συμπλήρωσαν 12 μήνες ανεργία από την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους και μετά. Συνεπώς όσοι έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο, πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, χάνουν το επίδομα.

Επιπρόσθετα, από την ενίσχυση, αποκλείονται:

Άνεργοι, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες.
Άνεργοι που έχουν καταγεγραμμένα ημερομίσθια.
Ανεργοι, οι οποίοι από την 1η Μαρτίου συμπλήρωσαν ένα έτος εκτός αγοράς εργασίας, όμως τώρα απασχολούνται.
Όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Οι δικαιούχοι, για να λάβουν το βοήθημα θα πρέπει:

• Αν έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές (όπως επιδοτήσεις, παροχές, βοηθήματα, συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, κλπ), είτε να επιβεβαιώσουν το ΙΒΑΝ είτε να καταχωρίσουν νέο ΙΒΑΝ.

• Αν ΔΕΝ έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ, να το πράξουν.