ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Ενισχύει τη θυγατρική στη Βουλγαρία με 2 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ ανακοίνωσε ότι η 100% θυγατρική της, Loulis Internatinal Foods Enterprises Bulgaria Ltd αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2 εκατ. ευρώ.

Σκοπός της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση της κατά 100% θυγατρικής της δεύτερης, Loulis MEL-Bulgaria EAD, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για κεφάλαια κίνησης σε αυτήν.