Mytilineos: Ανεβάζει στα 48,40 ευρώ την τιμή στόχο η Eurobank Equities – Τop pick η μετοχή

Στα 48,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο για τη Mytilineos η Eurobank Equities (από 45.20) μετά τη συμφωνία με τη ΔΕΗ, διατηρώντας την ως μία από τις κορυφαίες επιλογές της στην Ελλάδα.

Σε νεό report  της με τίτλο “Περισσότερο από μια απλή συμφωνία, πάνω από 10% ανάπτυξη” η χρηματιστηριακή σημειώνει πως τα τελευταία δύο χρόνια η Μυτιληναίος έχει παρουσιάσει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αξιοποιώντας τις συνέργειες που προκύπτουν από το καθετοποιημένο μοντέλο. Μετά την εξαιρετική επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για EBITDA 1 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 23 (+23% σε ετήσια βάση), βλέπουμε ακόμη άφθονο περιθώριο ανάπτυξης, εκτιμώντας τώρα EBITDA 1,14 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 24 (+13% σε ετήσια βάση) και 3ετή CAGR EBITDA 10%, χάρη στην ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη σταθερή ανάπτυξη των Μετάλλων. Επιπλέον, βλέπουμε τη συμφωνία με τη ΔΕΗ που δημιουργεί αξία ως τον πρώτο καταλύτη που θα οδηγήσει τη μετοχή υψηλότερα (λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση -3% YTD), για να ακολουθήσουν τα αποτελέσματα του Q1’24 στις 25 Απριλίου (αναμένουμε αύξηση 9% στα EBITDA του Q1’24 στα €246 εκατ.) και η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου, όπου η mgmt θα παράσχει οδηγίες που πιθανότατα θα υποδεικνύουν ένα ακόμη έτος ρεκόρ.

Γιατί η συμφωνία με τη ΔΕΗ δεν είναι “μια ακόμη συμφωνία”… –

Η Μυτιληναίος υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη και στη συνέχεια την πώληση στη ΔΕΗ ενός χαρτοφυλακίου ηλιακών συστημάτων ισχύος 2GW στην Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κροατία τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 2 δισ. ευρώ. Με τεκμαρτή αποτίμηση €1 εκατ./MW, υποστηρίζουμε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που αυξάνει την αξία της Μυτιληναίος, καθώς εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στα υπό εξέταση έργα (>30%), παρέχει βελτιωμένη ορατότητα σχετικά με την ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών της Μ Ανανεώσιμες έως το 2027 και, το σημαντικότερο, ενδεχομένως ανοίγει το δρόμο για περισσότερες παρόμοιες συμφωνίες, λαμβάνοντας υπόψη το χαρτοφυλάκιο των 11,8GW της Μυτιληναίος, το οποίο θα μπορούσε να επεκτείνει την ορατότητα των ταμειακών ροών έως το 2030.

… πώς η εσωτερική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα Μέταλλα…

Αναμένουμε ότι τα Μέταλλα θα αναδειχθούν σε πυλώνα ανάπτυξης μαζί με τις ΑΠΕ, μετά τη μετάβαση στην εσωτερική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας το 2024. Από την άποψη της πρώτης γραμμής, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, με τη Mytilineosνα έχει αντισταθμίσει τις τιμές του αλουμινίου μέχρι το 1ο τρίμηνο του ’25 και να επωφελείται από την ανάκαμψη των προμηθειών. Από την πλευρά του κόστους, η συμφωνία με την Imerys παρέχει υψηλότερη λειτουργική μόχλευση, ενώ το προφίλ του ενεργειακού κόστους έχει βελτιωθεί, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας από την Protergia μέσω των συμβάσεων PPA με τρίτους και την αυξημένη συχνότητα μηδενικών τιμών. Συνεπώς, αναμένουμε αναβάθμιση του EBITDA αυτού του τομέα σε >300 εκατ. ευρώ από το 2025 και μετά.

… και τι φέρνει στο τραπέζι η ολοκληρωμένη επιχείρηση ηλεκτρισμού…

Αναμένουμε άλλη μια χρονιά ισχυρών επιδόσεων για τον τομέα της ολοκληρωμένης ενέργειας, προβλέποντας μια αύξηση της παραγωγής κατά 50 % σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την υψηλότερη χρήση του νέου CCGT και τις εύκολες συγκρίσεις λόγω συντήρησης. Εν τω μεταξύ, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας επωφελείται από τον τερματισμό των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και ένα υψηλότερο μερίδιο αγοράς (c20%). Τέλος, αναμένουμε φυσικά μείωση της προσφοράς φυσικού αερίου λόγω της επέκτασης της δυναμικότητας με χαμηλό περιθώριο κέρδους, αλλά αυτό θα υπεραντισταθμιστεί από την ισχυρή ανάπτυξη σε άλλους τομείς.

Αύξηση του PT, επαναλαμβάνοντας ως κορυφαία επιλογή –

Αντανακλώντας τον αντίκτυπο της συμφωνίας με τη ΔΕΗ και την αλλαγή της δυναμικής σε όλους τους τομείς, αυξήσαμε το EBITDA για το 2024-26e κατά 4-6%, προβλέποντας τώρα ανάπτυξη 13% για το οικονομικό έτος 24 και 9% για το οικονομικό έτος 25. Ως εκ τούτου, αυξάνουμε το PT μας στα 48,4 ευρώ, επαναλαμβάνοντας τη Mytilineos  ως μία από τις κορυφαίες επιλογές μας στην Ελλάδα. Το PT μας τοποθετεί τη μετοχή στο 7,4x 1yr fwd EV/EBITDA, δηλαδή μικρό premium έναντι της μικτής ομάδας ομολόγων, το οποίο δικαιολογείται κατά την άποψή μας από το ανώτερο αναπτυξιακό προφίλ του Ομίλου και την αυξανόμενη κλίση σε τομείς που δικαιολογούν υψηλότερους πολλαπλασιαστές (ΑΠΕ 35% του EBITDA το 2026e).