Μυτιληναίος: Εγκρίθηκε η απορρόφηση των θυγατρικών Δέλτα Ενεργειακή και ΜΟΒΑΛ

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 128958/12.12.2019 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εταιρειών & Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2010699 στις 12.12.2019, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών της εταιρειών «ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Εταιρεία.