Μυτιληναίος: Νέος πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών ο Ι. Πετρίδης, μετά την παραίτηση Γ. Χρυσικού

Την παραίτησή του υπέβαλε ο κύριος Γεώργιος Χρυσικός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μυτιληναίος, για προσωπικούς λόγους, καθώς και από τη θέση του μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, με ημερομηνία ισχύος την 31.12.2019, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να συνεχίσει να λειτουργεί, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση με δεκαμελή  σύνθεση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρείας και όρισε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριο Ιωάννη Πετρίδη, ως νέο μέλος  της    Επιτροπής  Αμοιβών  και  Ανάδειξης  Υποψηφιοτήτων,  ο  οποίος  στη συνέχεια εξελέγη Πρόεδρος της υπόψη Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά τον κύριο Χρυσικό για την συνεισφορά του στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.