Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Συνέλευση των πιστωτών συγκαλεί ο Ειδικός Διαχειριστής

Την πρόθεσή του να συγκαλέσει το όργανο της γενικής συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακοίνωσε ο ειδικός διαχειριστής της εταιρείας.

Στην ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει πως υποβλήθηκαν δυο προσφορές, μια από την εταιρεία Pyletech ύψους 15.100.000 ευρώ και μια από την εταιρεία Onex ύψους 1.000.000 ευρώ με την τελευταία να είναι συμβολικού χαρακτήρα.

Αναλυτικά:

Ο Ειδικός Διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. υπό ειδική διαχείριση» (εφεξής, η «ΕΝΑΕ») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. διενεργήθηκε στην έδρα της ΕΝΑΕ, σύμφωνα με τους όρους της από 8.10.2020 πρόσκλησης, ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ, στον οποίο υπεβλήθησαν δύο (2) προσφορές, μια από την εταιρεία Pyletech ύψους 15.100.000 ευρώ και μια από την εταιρεία Onex ύψους 1.000.000 ευρώ.

Με δημόσια δήλωσή της η εταιρεία Onex παραδέχθηκε ότι υπέβαλλε «συμβολικού χαρακτήρα» προσφορά με σκοπό όχι να πλειοδοτήσει στη διαδικασία εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ αλλά μόνο για να διατηρήσει «το έννομο δικαίωμα παρακολούθησης και επέμβασης στην διαδικασία, όπου και όταν αυτό απαιτηθεί».

Κατ’ ακολουθίαν, ο Ειδικός Διαχειριστής θα προβεί στις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 8 . του Ν. 4307/2014 και θα συγκαλέσει το όργανο της γενικής συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.