Νέα επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ για κάνναβη από ξένη εταιρεία

Οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας ενέκριναν άλλη μία εγκατάσταση για παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης. Πρόκειται για δραστηριότητα της «ASCLEPIUS MEDICAL CANNABIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με
σε έκταση 44 στρεμμάτων στην περιοχή της Καλαμπάκας (Μετέωρα). Σκοπός της εγκατάστασης είναι η καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Η παραπάνω εταιρεία, η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 με μετοχικό κεφάλαιο 250.000 ευρώ, θα προχωρήσει σε επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή φαρμακευτικές κάνναβης σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει υποβάλει στις αρμόδιες αρχές και χωρίς σε αυτό το ποσό να συμπεριλαμβάνεται η έκταση.

Μέτοχοι της ASCLEPIUS MEDICAL CANNABIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. είναι η KINGDOM OF CANNABIS ΙΚΕ η οποία εκπροσωπείται από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο.