Νέα εταιρική δομή στην ΕΥΑΘ

Σε νέα εταιρική δομή με ισχύ από τις αρχές Ιανουαρίου προχωράει η ΕΥΑΘ.

‘Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση της ΕΥΑΘ ΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθ. 576/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προχωρά σε νέα εταιρική δομή με ισχύ από τις αρχές Ιανουαρίου 2020.

Συγκεκριμένα:

• Δημιουργείται Γενική Διεύθυνση Εγκαταστάσεων & Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

• Δημιουργούνται ανεξάρτητες Διευθύνσεις Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

• Δημιουργείται Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

• Ενισχύεται η Διεύθυνση Έργων με την ανάληψη της ευθύνης του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης της εταιρίας.

• Δημιουργείται Επιτελική Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) και Διαχείρισης Κινδύνων & Κρίσεων με απευθείας αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Με αυτές τις αλλαγές, η ΕΥΑΘ ΑΕ, δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στη χώρα, μετασχηματίζεται οργανωτικά και εκσυγχρονίζει το διοικητικό της μοντέλο, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο απαιτητικό έργο μιας εταιρίας η οποία, με βασικό μέτοχο το δημόσιο, διαχειρίζεται ένα δημόσιο αγαθό – στοιχείο ζωής, το νερό και η οποία, όμως, πρέπει να λειτουργήσει και ως μια σύγχρονη εισηγμένη εταιρία.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο κ. Νάρκισος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε: “Η νέα δομή μας καθιστά πιο αποτελεσματικούς και ευέλικτους, με στόχο να διασφαλίσουμε μια επιτυχημένη μετάβαση στην διαχείριση υδάτων και λυμάτων του μέλλοντος, εφαρμόζοντας μία βιώσιμη, αναπτυξιακή στρατηγική με επίκεντρο πάντα το περιβάλλον και τον καταναλωτή”.