Νέα συμμετοχή για το fund της Μαριάννας Λάτση στην ελληνική εταιρεία Obrela Security Industries

Σε νέα επένδυση προχώρησε ο φορέας της οικογένειας της Μαριάννας Λάτση, Latsco Family Office συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Obrela Security Industries. 

H Obrela Security Industries, που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, ανακοίνωσε την είσοδο του Latsco Family Office, αλλά χωρίς οικονομικά στοιχεία για την επένδυση. Η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την θέση της Obrela Security Industries στον κλάδο και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς μια ελληνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον της κυβερνοασφάλειας, επενδύοντας και στηρίζοντας εμπράκτως την αναπτυξιακή της στρατηγική.

Σήμερα οι παραδοσιακές λύσεις ασφαλείας δεν διαθέτουν την ικανότητα, την κλίμακα και την ταχύτητα για να συμβαδίσουν με την αύξηση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, με αποτέλεσμα την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για λύσεις έγκαιρης αναγνώρισης και προειδοποίησης απειλών, με παράλληλη δυνατότητα επέμβασης για την αντιμετώπισή τους (Managed Detection and Response). H Obrela Security Industries προστατεύει τους πελάτες της 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, από κυβερνοαπειλές, εξασφαλίζοντας έγκαιρη ανίχνευση και προστασία σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και εάν τα συστήματα ασφαλείας τους έχουν παραβιαστεί ή δεν αποδίδουν.

Ο συνεχής ψηφιακός μετασχηματισμός, η ταχεία άνοδος του Cloud και η αύξηση της τηλεργασίας λόγω της πανδημίας δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την έξαρση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Για τον λόγο αυτό όλο και περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν πλέον υπηρεσίες MDR για την προστασία των δεδομένων τους, διασφαλίζοντας την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων και την απρόσκοπτη λειτουργία τους.