Νέες χορηγήσεις 14 δισ. δάνεια από Alpha Bank στην οικονομία

Παρουσιάζοντας το νέο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας για την περίοδο 2020-2022 στους δημοσιογράφους, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης τόνισε ότι το σχέδιο αυτό αποτελεί ορόσημο που θα επιτρέψει στην τράπεζα να αφήσει πίσω της την οικονομική κρίση, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά το θέμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, βελτιώνοντας σημαντικά την κερδοφορία της και συμβάλλοντας στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα που διαθέτει η Alpha Bank, της επιτρέπει να προχωρήσει σε μία συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 12 δισ. ευρώ η οποία θα αποτελέσει ορόσημο για την αγορά. Όπως είπε ο κ. Ψάλτης, η «σφραγίδα» του οποίου υπήρξε καθοριστική στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος και στο όραμα της τράπεζας στην νέα εποχή, θα αξιοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων (HAPS) (πρόγραμμα «Ηρακλής») που δημιουργείται μετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής κυβέρνησης. Πρόθεσή μας είναι να ενσωματώσουμε την πλατφόρμα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας σε αυτήν της Cepal Hellas, της μεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων τρίτων επενδυτών στην Ελλάδα, με στόχο την προσέλκυση κορυφαίου διεθνούς εταίρου που θα αναβαθμίσει τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση, είπε ο κ.Ψάλτης, διαβεβαιώνοντας το προσωπικό της Alpha Bank που συμμετέχει στη συναλλαγή αυτή (800 περίπου εργαζόμενοι) για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας του. Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του λειτουργικού μοντέλου της Τράπεζας, βρίσκονται οι πελάτες της τράπεζας, με την προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα από μία πιο αποτελεσματική πλατφόρμα εξυπηρέτησης. Η αναδιάρθρωση της οργανωτικής μας δομής, με σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων, και η προσήλωση της νέας διοικητικής μας ομάδας στις στρατηγικές προτεραιότητες και στην επίτευξη των στόχων μας, θα οδηγήσουν την Alpha Bank σε μία νέα εποχή, τόνισε.

Στην παρουσίαση που ακολούθησε επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:

 

  • Project Galaxy: H συναλλαγή, ύψους 12 δισ. ευρώ θα είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη από την αρχή της κρίσης.
  • Θα υπάρξει πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Προγράμματος Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων- HAPS, κάνοντας χρήση εγγυήσεων έως 3,7 δισ. ευρώ.
  • Πώληση της πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPΕ) της Τράπεζας προς την Cepal Hellas και ακολούθως πώληση της Νέας Cepal σε επενδυτές που συμμετέχουν στο Project Galaxy. Το νέο σχήμα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά με συνολικό χαρτοφυλάκιο προς διαχείριση που θα ξεπερνά τα 27 δισ. ευρώ.
  • Ο δείκτης NPE της Τράπεζας στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί από 44,1% σε λιγότερο από 20% έως το τέλος του 2020, και ο δείκτης NPL (μη εξυπηρετούμενα δάνεια) σε λιγότερο από 10%, ενώ το CoR αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε επίπεδα κάτω των 100 μονάδων βάσης pro-forma για τη συναλλαγή. Η Τράπεζα θα διατηρήσει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ανώτερη των εποπτικών απαιτήσεων, κατά την περίοδο υλοποίησης του Σχεδίου και στοχεύει σε δείκτη CAD περίπου 17% στο τέλος του 2022.
  • Η επιτάχυνση του σχεδίου NPE θα πραγματοποιηθεί μέσω απόσχισης κλάδου (spinoff και hive-down) των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της Alpha Bank προς μία νέα τραπεζική οντότητα υπό την πλήρη κυριότητα της εισηγμένης εταιρείας, η οποία θα μετασχηματιστεί σε εταιρία συμμετοχών (holding company).
  • Νέες εκταμιεύσεις ύψους 14 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, έχοντας μειώσει δραστικά το χαρτοφυλάκιο των NPE, η Alpha Bank στρέφεται προς τους πελάτες της, παρέχοντάς τους τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Με νέες εκταμιεύσεις ύψους 14 δισ. ευρώ προς στοχευμένα τμήματα πελατών ιδιωτών και επιχειρήσεων, η Τράπεζα θα στηρίξει ενεργά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στους τομείς που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης όπως οι τομείς των υποδομών, ενέργειας, αγοράς ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας.
  • Μετασχηματισμός λειτουργικού μοντέλου – Νέα Διοικητική Δομή: Μείωση των εξόδων σε περίπου 960 εκατ. ευρώ το 2022, μέσω περιορισμού των ΜΕΑ, ελέγχου του κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Δημιουργία θέσης Chief Transformation Officer (CTO) που θα εποπτεύει την εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού και θα υποστηρίζεται από τα εξειδικευμένα στελέχη του νεοσυσταθέντος Γραφείου Μετασχηματισμού.