Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Forthnet – Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, στις εγκαταστάσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής (προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα), και ώρα 13:00, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ’ όλη τη διάρκειά της πέντε μέτοχοι που εκπροσωπούν το 81,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 210.207.918 μετοχές επί του συνόλου των 258.366.234 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

i. Επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1. Nικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη
2. Δημήτριος Τζελέπης του Ευαγγέλου
3. Vladislav Ratajac του Miloje
4. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη
5. Dirk Gerkens του Herbert

Εκ των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα τα ακόλουθα μέλη: Γεώργιος Δουκίδης και Dirk Gerkens.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 210.207.918, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Υπέρ: 210.151.257 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,97% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,03% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

ii. Επί του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ακόλουθα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Νόμο 4449/2017:
1. Vladislav Ratajac του Miloje
2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη –ανεξάρτητο μέλος
3. Dirk Gerkens του Herbert – ανεξάρτητο μέλος

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 210.207.918, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Υπέρ: 210.151.257 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,97% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,03% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

iii. Επί του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. 539/20.11.2020 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υπό την προϋφιστάμενη σύνθεσή του, αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε ως μέλος τον κ. Δημήτρη Τζελέπη, σύμφωνα με την εισήγηση του μετόχου πλειοψηφίας United Group (κατά την από 19.11.2020 επιστολή του), σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος αυθημερόν (20.11.2020) μέλους, κ. Πάνου Παπαδόπουλου.

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα μελών

O κ. Νικόλαος Σταθόπουλος, είναι Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Partner) και προεδρεύων της Επενδυτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής της διεθνούς εταιρείας επενδυτικών κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο, BC Partners, η οποία ελέγχει την United Group, μητρική της Εταιρίας.

Έχει πάνω από 23 έτη εμπειρία ως επενδυτής και στη διοίκηση επιχειρήσεων, έχοντας δραστηριοποιηθεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα. Ηγείται των επενδύσεων της BC Partners στις τηλεπικοινωνίες και τα ΜΜΕ.
Κατέχει πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές MBA από το Harvard Business School.

Ο κ. Δημήτριος Τζελέπης εκλέχθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020 ως Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet Α.Ε., στην οποία υπηρετούσε ως Οικονομικός Διευθυντής, ήδη από τον Ιούνιο του 2018.

Διαθέτει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών MBA in Finance από το Cass Business School του Λονδίνου καθώς και πλούσια εργασιακή εμπειρία κυρίως σε τηλεπικοινωνίες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης σε μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνείς και ελληνικές εταιρείες και Τράπεζες (Procter & Gamble, Merrill Lynch, NBG Group, Alpha Bank, OTE Group κλπ.).

Ο κ. Vladislav Ratajac μετέχει ως εκτελεστικό μέλος στη διοίκηση της μητρικής εταιρείας United Group και είναι υπεύθυνος για την οργανική ανάπτυξη και επιχειρηματική επέκταση του Ομίλου.

Έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των διεθνών επενδύσεων, έχοντας διατελέσει τραπεζικό στέλεχος σε μεγάλη διεθνή επενδυτική τράπεζα και έχει σπουδές οικονομικών στις Η.Π.Α. (Πανεπιστήμιο Rutgers).

Ο κ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης είναι καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τα μεγαλύτερα στην ειδίκευσή του στα Ευρωπαϊκά Business Schools.

Είναι πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα και διδακτορικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το London School of Economics (LSE), όπου και δίδαξε την περίοδο 1982-1990.
Είναι επιστημονικός σύμβουλος στο ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), μέλος του ΔΣ ECR-Hellas (Σύνδεσμος κλάδου FMCG), μέλος της επιτροπής απασχόλησης του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου.

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA), Πρόεδρος του ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας) και της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.

Τα τελευταία 30 χρόνια έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης σε πάνω από 50 τοπικές ή διεθνείς εταιρίες σε θέματα όπως επιχειρηματική ανάπτυξη, καινοτομία και αναδιοργάνωση, ψηφιακός μετασχηματισμός, ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα είναι μέλος των ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Τράπεζας Αττικής και της βιομηχανίας Αλουμύλ.

O κ. Dirk Gerkens είναι σύμβουλος επιχειρήσεων μέσων επικοινωνίας

Έχει εργαστεί για πάνω από 20 έτη σε διάφορους ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς στο Λουξεμβούργο, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Υπό την ηγεσία του, το TV2 Group επεκτάθηκε από 4 σε 14 τηλεοπτικούς σταθμούς σε λιγότερο από 3 έτη. Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της IKO Poland S.R.L.
Σπούδασε δημοσιογραφία και οικονομικά στο Βέλγιο (Leuven) και είναι κάτοχος Μάστερ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα οικονομικά από το πανεπιστήμιο ICADE της Μαδρίτης