Νομοσχέδιο Υπ. Δικαιοσύνης: Νέα αδικήματα για τρομοκρατία, βαριές ποινές για ευρωπαϊκές απάτες

Βαριά αδικήματα για τις απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τις διασυνοριακές εγκληματικές πράξεις αλλά και την τρομοκρατία περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ανάμεσα στις ρυθμίσεις, που εισηγήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, προβλέπεται πως τα αδικήματα κατά της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης διώκονται πλέον βαρύτερα και η ευρωπαϊκή περιουσία εξομειώνεται με την εθνική περιουσία.

Έτσι πλέον ποινικά αδικήματα με βαρύτερες ποινές θα είναι

– η διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α.

– οι πράξεις υποβολής ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή παρασιώπησης πληροφοριών, παράνομης λήψης και παρακράτησης επιχορηγήσεων και παροχών, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση εσόδων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα διευρύνεται η ποινική μεταχείριση όσων εμπλέκονται με τρομοκρατικές πράξεις και προβλέπονται νέα αδικήματα.

Με την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής  Οδηγίας, νέα ποινικά αδικήματα θα είναι

-η οργάνωση ή με οποιοδήποτε τρόπο διευκόλυνση ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία,

– η κλοπή, εκβίαση και πλαστογραφία που σχετίζονται με τρομοκρατική δραστηριότητα.

Προβλέπονται, επίσης, ειδικές διατάξεις για τη διεθνή συνεργασία και την πρόσβαση, συγκέντρωση και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, ενώ λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τα θύματα της τρομοκρατίας, καθώς προβλέπεται η παροχή κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης σε αυτά αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

Παράλληλα με νέες διατάξεις παρέχεται αυξημένη προστασία στα ανήλικα που έχουν ποινικές εμπλοκές στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.