NPEs, bad bank και τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζων στην τηλεδιάσκεψη της JP Morgan με την ΤτΕ

Η ποιότητα του ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού κλάδου βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που είχε η JP Morgan την προηγούμενη εβδομάδα με τον Σπυρίδωνα Παντελιά, επικεφαλής της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Με τη σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ να είναι πλέον το βασικό σενάριο για την ελληνική οικονομία και την αβεβαιότητα να αναμένεται να παραμένει στο επόμενο διάστημα, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ενός νέου κύματος NPEs.

Ωστόσο, το βασικό συμπέρασμα της JP Morgan από την τηλεδιάσκεψη είναι ότι αυτή η περίοδος, παρά τις μεγάλες προκλήσεις, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου ταχύτερα, αρκεί να υπάρχει προθυμία να αναλυθούν οι απαιτούμενες λύσεις. Η bad bank είναι στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων μαζί με την πιθανή τροποποίηση του ελληνικού νόμου για τις αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC).

Τα NPEs αναμένεται να αυξηθούν από τα επίπεδα του 2019 καθώς τα μέτρα για αναβολή των πληρωμών είναι μια προσωρινή βοήθεια και αναμένεται σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ για το 2020. Αν και είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε πρόβλεψη, πρόσφατες αναφορές στον τύπο κάνουν λόγο για αύξηση έως 10 δισ. ευρώ των νέων NPEs.

Tα μέτρα από την κυβέρνηση ήρθαν γρήγορα και είναι σημαντικά, όπως ειπώθηκε, προσφέροντας κάποια ευελιξία στις τράπεζες να συνεχίσουν να δανείζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους, χάρη και στην ευελιξία που έχουν δώσει και οι εποπτικές αρχές. Ωστόσο, τα μέτρα δεν λύνουν το πρόβλημα, δεν αλλάζουν τις πολιτικές των τραπεζών για τις ζημίες από τα δάνεια, και έτσι οι τράπεζες θα χρειαστεί να αναγνωρίσουν πιθανούς κινδύνους αργά ή γρήγορα.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία bad bank, στην τηλεδιάσκεψη αναφέρθηκε ότι η ΤτΕ εμμένει στην άποψή της ότι το πρόβλημα της ποιότητας του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος χρειάζεται να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αν και ο “Ηρακλής” ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα, η εξάρτησή του σε πολλαπλές συναλλαγές τιτλοποιήσεων σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει το μέγεθος του προβλήματος στο τρέχον περιβάλλον.

Ακόμα και όταν οι αγορές επιστρέψουν στην κανονικότητα, οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν πιθανώς αυξημένο ανταγωνισμό από τις τράπεζες σε άλλες χώρες σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις NPLs ενώ το πιθανό “χτύπημα”” στις τιμές των συναλλαγών μπορεί να ασκήσει πιέσεις στη λογιστική αξία των τραπεζών.

Έτσι στο σημερινό περιβάλλον, μία πιο ολιστική προσέγγιση υπό τη μορφή μίας bad bank θεωρείται η πιο βιώσιμη επιλογή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αρκετά γρήγορα. Όπως αναφέρει η JP Morgan η ΤτΕ προετοιμάζει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής και μπορεί να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την bad bank τις επόμενες εβδομάδες.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση είναι ένα βασικό ερώτημα για την πρόταση της bad bank, όπως σημειώθηκε. Το κύριο χαρακτηριστικό μιας bad bank είναι ότι είναι μια κεντρική οντότητα στην οποία μεταφέρουν οι τράπεζες τα NPEs τους και έτσι βλέπουν άμεση ανακούφιση. Αυτή είναι μια βασική διαφορά με τον “Ηρακλή”, ο οποίος βασίζεται σε πολλαπλά SPVs με τις τιμές μεταφοράς να καθορίζονται από τους ιδιώτες επενδυτές. Αν και δεν συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή μιας πιθανής πρότασης της ΤτE, η JP Morgan εκτιμά ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση θα αποτελέσει βασικό ερώτημα, δεδομένων και των πιο αυστηρών περιορισμών για τις κρατικές ενισχύσεις.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, η αλλαγή του νόμου για τα DTCs είναι επιθυμητή. Ορισμένες διοικήσεις έχουν ήδη συζητήσει τη δυνατότητα πιθανών αλλαγών του νόμου, τονίζοντας ότι το πλαίσιο της Κομισιόν για τις κρατικές ενισχύσεις κάνει το περιβάλλον πιο φιλικό για κάτι τέτοιο.