Ντεμπούτο για τη μετοχή της Interlife στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Από σήμερα 26 Ιανουαρίου 2021 τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση και στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στην Κύρια Αγορά και στον κλάδο «Ασφάλειες», οι 18.567.912 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΙΝΛΙΦ», κωδικό ISIN GRS805003001 και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €3,4800.

Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.

Η εταιρεία εισάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς να πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου και να αντλήσει χρήματα. Απλώς ικανοποιεί την προϋπόθεση διασποράς καθότι η διασπορά των μετοχών της ανέρχεται σε 27,19%.

Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι η οικογένεια Βοτσαρίδης. Ο Ιωάννης  Βοτσαρίδης είναι ο βασικός μέτοχος με 29,03%. Εχει έμμεσο έλεγχο δικαιωμάτων ψήφου 6,97% μέσω των ελεγχόμενων, από τον ίδιο, εταιρειών «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» και «INTERBROKERS Α.Ε.» οι οποίες κατέχουν 5,31% και 1,66% των μετοχών της Εταιρείας αντίστοιχα.

Interlife: Εισαγωγή και στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς άντληση κεφαλαίων