Ο Αχ. Κωνσταντακόπουλος αγόρασε 1,9 εκατ. ευρώ σε μετοχές της Aegean

Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (Aegean Airlines) μετά από σχετική ενημέρωση ανακοίνωσε πως η Ateria Ventures Ltd, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, προέβη την 23/12/2019 σε αγορά 238.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.903.381,20 ευρώ.