Ο απαιτητικός ρόλος του Διευθύνοντα Συμβούλου στη νέα εποχή

Η προηγούμενη χρονιά βρήκε τους Διευθύνοντες Συμβούλους να υιοθετούν με αποφασιστικότητα το disruption με σκοπό την επιβίωση, καθιέρωση και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους στο νέο, συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ένα χρόνο μετά, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αναγνωρίζουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια, οι σημαντικές δημογραφικές εξελίξεις, η εισαγωγή τεχνολογιών νέας γενεάς και η ραγδαία αύξηση των αναδυόμενων κυβερνο-απειλών, αποτελούν πλέον στοιχεία του νέο-διαμορφωμένου περιβάλλοντος. Γι’ αυτό χρειάζεται η άμεση θέσπιση ικανών στρατηγικών ανάπτυξης που θα ανταποκρίνονται με επιτυχία στις εναλλασσόμενες ανάγκες των πελατών και τις τάσεις της αγοράς.

Σύμφωνα με την έρευνα Global CEO Outlook 2018 της KPMG που έγινε σε 1.300 Διευθύνοντες Συμβούλους σε 11 αγορές (Αυστραλία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) και 11 τομείς δραστηριοποίησης (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αυτοκινητοβιομηχανία, χρηματοοικονομικά, ενέργεια, κατασκευές, ασφαλιστικά, λιανικές πωλήσεις, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες), οι πλείστοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του σήμερα ως ευκαιρίες, μεταβάλλοντας τα οικοσυστήματα και τις πολιτικές τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, όλη τη βάση της επιχείρησής τους. Πλέον είναι σαφές ότι η πλεύση της ανάπτυξης από το 2018 και μετά απαιτεί από τους Διευθύνοντες Συμβούλους να συνδυάσουν την αποτελεσματικότητα με τον ρεαλισμό.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι έχουν προσωπικά επωμιστεί τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή καθοδηγώντας όχι μόνο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και τη μετάβαση του ανθρώπινου δυναμικού προς αυτή την κατεύθυνση. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται υψηλά καταρτισμένους, ορθά ενημερωμένους και διορατικούς ηγέτες που θα τις καθοδηγήσουν σε ένα κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη και ο αυτοματισμός θα αντικαταστήσουν τόσο τους χειρωνακτικούς όσο και τους πιο εξειδικευμένους ρόλους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι παρουσιάζονται δυσαρεστημένοι από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πιέζουν για άμεσες αποδόσεις αλλά ταυτόχρονα εμφανίζονται απρόθυμα να επενδύσουν στις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν.

Στον «συνδεδεμένο» κόσμο που ζούμε όπου το διαδίκτυο διευρύνεται και οι κυβερνο-απειλές πολλαπλασιάζονται, οι μισοί εκ των ερωτηθέντων (σε ποσοστό 51%) δήλωσαν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ένα μελλοντικό κύμα κυβερνο-επιθέσεων, την ώρα που το 59% να αισθάνεται προσωπική ευθύνη για την προστασία των δεδομένων των πελατών. Αξίζει να σημειωθεί πως το 49% δηλώνει πως το ουσιαστικό ερώτημα στο να γίνουν θύμα μιας κυβερνο-επίθεσης είναι το «πότε» και όχι το «εάν».

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αισθάνονται ασφάλεια σε σχέση με το μακροοικονομικό περιβάλλον, δηλώνοντας αισιοδοξία (σε ποσοστό 90%) για τις παγκόσμιες προοπτικές ανάπτυξης καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης τους. Ακόμα αναγνωρίζουν πως στη ψηφιακή εποχή οι επιχειρήσεις τους θα εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις παραδοσιακές ροές εσόδων (αν και παραδέχονται πως οι τελευταίες φθίνουν και χρειάζονται ανανέωση με νέες μεθόδους ανάπτυξης).

Με τις απαιτήσεις των πελατών συνεχώς να αλλάζουν, το 59% των ερωτηθέντωνπιστεύει ότι ένα από πιο σημαντικά πλεονεκτήματα μιας σημερινής επιχείρησης είναι η ευελιξία και η αναζήτηση συνεργιών. Ήδη πολλές επιχειρήσεις επενδύουν σε δίκτυα καινοτομίας και συνεργασίες με νεοσύστατες εταιρείες, ώστε να πετύχουν την ευελιξία που χρειάζεται για να κινηθούν με τη ψηφιακή ταχύτητα που απαιτείται.

Το 51% των Διευθύνοντων Συμβούλων, αν και δείχνει ισχυρή εμπιστοσύνη στις πηγές πληροφόρησης που προέρχονται από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης έναντι όλων των άλλων εναλλακτικών πηγών, παρουσιάζεται λιγότερο αισιόδοξο για την ακρίβεια των προβλέψεων σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα. Το 67% των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι τα τελευταία 3 χρόνια βασίστηκε στη δική του διαίσθηση για να πάρειστρατηγικές αποφάσεις, παρά στις πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι οφείλουν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ασφάλειατου κυβερνοχώρου, κυρίως σε ό,τι αφορά στη θωράκιση του διευρυμένου οικοσυστήματος των συνεργατών και προμηθευτών τους. Παρότι δεν είναι πολιτικοί παίκτες είναι αναγκαίο πλέον να αντιλαμβάνονται τις γεωπολιτικές εξελίξεις και να τις υπολογίζουν στην ατζέντα τους. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων χρειάζεται να κατανοήσουν τις συνέπειες των ρίσκων που προκύπτουν από τις προκλήσεις της εποχής και ιδιαίτερα που κυβερνοχώρου για τα οικονομικά, επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα της επιχείρησης τους. Οι σημαντικότεροι πελάτες του αύριο, οι millennials, καραδοκούν, αναζητούν εμπιστοσύνη και προσβλέπουν στις εταιρείες να κατανοήσουν τις προτεραιότητες και τις αξίες τους.

Δημήτρης Βάκης, Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited