Ο Εμμ. Παναγιωτάκης Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Ο Εμμανουήλ Παναγιωτάκης είναι ο νέος Διευθύνων Συμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μετά την παραίτηση του μέχρι πρόσφατα CEO της θυγατρικής της ΔΕΗ, Ηλία Μοναχολιά, όπως ενημέρωσε η εταιρεία.

Το Δ.Σ. της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &  Διευθύνων Σύμβουλος,

-Άννα Καμηλέρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

-Στέλλα Κοβλακά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος,

-Φώτιος Βρότσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,

-Χρυσόστομος Χρηστίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος,

-Χρήστος Αργυριάδης, Μέλος,

-Θεόδωρος Καλαϊτζής, Μέλος,

-Σωτήριος Μπούζας, Μέλος,

-Ιωάννης Ματθαιουδάκης, Μέλος