Ο Γεραπετρίτης παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα άτομα με αναπηρία

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Την καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας αναπηρίας, την έκδοση οδηγού δικαιωμάτων και την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρία, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τους βασικούς πυλώνες του οποίου παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής.

Ο κ. Γεραπετρίτης, σημείωσε ότι το λειτουργικό αυτό σχέδιο, που αποτελεί τον οδικό χάρτη της επόμενης πενταετίας, φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία. “Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο που θα αφήσει το δικό του θετικό αποτύπωμα”, ανέφερε ο υπουργός. Το συγκεκριμένο σχέδιο που αποτελείται από 6 πυλώνες και 30 στόχους, συνοδεύεται από δείκτες αποτελεσματικότητας, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά στόχο και ποσοτικοποίηση της δημοσιονομικής δαπάνης.

Στις προβλέψεις του εθνικού σχεδίου, είναι η σύσταση Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, η διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα άτομα με αναπηρία και η αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Επίσης, σύμφωνα με την υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας εθνικής πύλης ,δηλαδή ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου τα άτομα με αναπηρία θα μαθαίνουν για τη χορήγηση όλων των παροχών που δικαιούνται.