ΟΔΔΗΧ: Στο -0,40% η απόδοση των εντόκων γραμματίων – Κατά 1,84 φορές υπερκαλύφθηκε η ζήτηση

Με επιτυχία στέφθηκε η δημοπρασία των εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το ενδιαφέρον ήταν έντονο, καθώς οι συνολικές προσφορές υπερκάλυψαν το ποσό των 625 εκατ. ευρώ που άντλησε το ελληνικό Δημόσιο, κατά 1,84 φορές, φθάνοντας στο 1,15 δισ. ευρώ. Η απόδοση των τίτλων διαμορφώθηκε στο -0,40%.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 234 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.